certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

BM asistent s.r.o.

Základní informace o veřejné zakázce

Informace o zadavateli

Název: MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o.
Adresa: Tepelská 871 / 5b
353 01 Úšovice, Mariánské Lázně
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×

Zadavatel zakázky:
MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o.
Vladimír Nedvěd
354597489
nedved@mdml.cz

Zástupce zadavatele zakázky:
BM asistent s.r.o.
Ing. Richard Klimčák
+420777589792
klimcak@bmasistent.cz

Stav zakázky

Ukončen příjem nabídek

Byl ukončen příjem nabídek. Nyní probíhá hodnocení nabídek.

Informace o zakázce

ID zakázky v systému: 6153326346
Název zakázky: Modernizace měnírny pro trolejbusovou dráhu Mariánské Lázně
Postup zadání zakázky: Zadávací řízení
Typ podle předpokládané hodnoty: NADLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA dle § 25 zákona č. 134/2016 Sb.
(dle metodiky poskytovatele dotace...)

Podrobnější popis metodiky poskytovatele dotace

×

OP Doprava

Hlavní předmět VZ: Dodávky
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
Předpokládaná hodnota zakázky: 26 860 000 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritérium: Nejnižší cena
URL adresa profilu zadavatele: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/84f4f6f7-abfc-42d0-ac05-1f5726e4be8f
Evidenční číslo profilu zadavatele ve VVZ: 015283
Termín zahájení příjmu nabídek: 6. 9. 2021 v 16:30
Termín ukončení příjmu nabídek: 30. 9. 2021 v 10:00
Termín otevírání nabídek: 30. 9. 2021 v 10:00

Předmět zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce – výměna technologie trakční měnírny trolejbusové dopravy ve městě Mariánské Lázně v rozsahu dle přílohy č.2 zadávací dokumentace včetně uvedení do zkušebního provozu, zajištění zkušebního provozu a vydání kolaudačního souhlasu. Součástí prací je (v souladu s projektovou dokumentací) také likvidace ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce – výměna technologie trakční měnírny trolejbusové dopravy ve městě Mariánské Lázně v rozsahu dle přílohy č.2 zadávací dokumentace včetně uvedení do zkušebního provozu, zajištění zkušebního provozu a vydání kolaudačního souhlasu. Součástí prací je (v souladu s projektovou dokumentací) také likvidace štěrku a sanace olejových jímek pod současnými transformátory. Podrobnosti v zadávací dokumentaci.

Zpět

Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka