certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

BM asistent s.r.o.

Základní informace o veřejné zakázce

Informace o zadavateli

Název: Obec Prosenice
Adresa: Na Návsi 10
751 21 Prosenice
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×

Zadavatel zakázky:
Obec Prosenice
Luboš Zatloukal
+420 608 122 838
starosta@prosenice.cz

Zástupce zadavatele zakázky:
BM asistent s.r.o.
Ing. Richard Klimčák
+420777589792
klimcak@bmasistent.cz

Stav zakázky

Ukončen příjem nabídek

Byl ukončen příjem nabídek. Nyní probíhá hodnocení nabídek.

Informace o zakázce

ID zakázky v systému: 7994240405
Název zakázky: STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSENICE, OSECKÁ
Postup zadání zakázky: Zadávací řízení
Typ podle předpokládané hodnoty: PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA dle § 26 zákona č. 134/2016 Sb.
Hlavní předmět VZ: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Předpokládaná hodnota zakázky: 5 685 602.78 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritérium: Nejnižší cena
URL adresa profilu zadavatele: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-prosenice_5410/
Termín zahájení příjmu nabídek: 15. 2. 2022 v 0:00
Termín ukončení příjmu nabídek: 7. 3. 2022 v 12:00
Termín otevírání nabídek: 7. 3. 2022 v 12:00

Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výběr nejvhodnější nabídky účastníka, se kterým bude dále uzavřena smlouva. Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSENICE, OSECKÁ“ dle dokumentace pro stavební povolení, která je přílohou zadávací dokumentace. Zakázka není rozdělena na části. Stavba má celkem 2 stavební objekty: SO 101 - ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky je výběr nejvhodnější nabídky účastníka, se kterým bude dále uzavřena smlouva. Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSENICE, OSECKÁ“ dle dokumentace pro stavební povolení, která je přílohou zadávací dokumentace. Zakázka není rozdělena na části. Stavba má celkem 2 stavební objekty: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy SO 401 - Veřejné osvětlení

Zpět

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka