certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

BM asistent s.r.o.

Základní informace o veřejné zakázce

Informace o zadavateli

Název: MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o.
Adresa: Tepelská 871 / 5b
353 01 Úšovice, Mariánské Lázně
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×

Zadavatel zakázky:
MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o.
Vladimír Nedvěd
354597489
nedved@mdml.cz

Zástupce zadavatele zakázky:
BM asistent s.r.o.
Ing. Richard Klimčák
+420777589792
klimcak@bmasistent.cz

Stav zakázky

Ukončen příjem nabídek

Byl ukončen příjem nabídek. Nyní probíhá hodnocení nabídek.

Informace o zakázce

ID zakázky v systému: 2853674604
Název zakázky: Mariánské Lázně – Rekonstrukce trolejového vedení NÚ Město I a Úšovice
Postup zadání zakázky: Zadávací řízení
Typ podle předpokládané hodnoty: PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA dle § 26 zákona č. 134/2016 Sb.
(dle metodiky poskytovatele dotace...)

Podrobnější popis metodiky poskytovatele dotace

×

OP Doprava

Hlavní předmět VZ: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Předpokládaná hodnota zakázky: 23 063 000 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritérium: Nejnižší cena
URL adresa profilu zadavatele: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/84f4f6f7-abfc-42d0-ac05-1f5726e4be8f
Termín zahájení příjmu nabídek: 9. 3. 2022 v 0:00
Termín ukončení příjmu nabídek: 28. 3. 2022 v 14:00
Termín otevírání nabídek: 28. 3. 2022 v 14:00

Předmět zakázky

Rekonstrukce – výměna trolejového vedení trolejbusové dopravy z provozních důvodů. Stavba bude i nadále využívána jako trvalá součást technické infrastruktury nezbytná k provozu trolejbusové trati a provozování trolejbusové dopravy. Stavba neobsahuje změnu dopravní koncepce. Projekt řeší rekonstrukci trolejového vedení Tbs pro 2 úseky NÚ Město I a NÚ Úšovice, ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Rekonstrukce – výměna trolejového vedení trolejbusové dopravy z provozních důvodů. Stavba bude i nadále využívána jako trvalá součást technické infrastruktury nezbytná k provozu trolejbusové trati a provozování trolejbusové dopravy. Stavba neobsahuje změnu dopravní koncepce. Projekt řeší rekonstrukci trolejového vedení Tbs pro 2 úseky NÚ Město I a NÚ Úšovice, kdy dojde k výměně stávajícího, technicky zastaralého TV za nové tzn. kompletní výměně troleje, tlumičů, nosných lan, výložníků, izolací a děličů, odpojovačů napáječů i úsekových dělení, křížení a výhybek včetně výměny 14 trakčních stožárů. Stávající kotevní úchyty na budovách zůstanou zachovány. Součástí plnění zakázky je uvedení do zkušebního provozu, zajištění zkušebního provozu a vydání kolaudačního souhlasu.

Zpět

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka