certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Město Broumov

Uživatelský manuál
ZALOŽIT ZAKÁZKU - NÁKUP - 4. Dynamický nákupní systém
nahled

1. Založení DNS

Pro založení DNS vstupte na hlavní stránku elektronického nástroje KDV a klikněte na tlačítko Založit zakázku.

nahled

2. Založení DNS

Po kliknutí na Založit zakázku se otevře okno, kde vyberte možnost Založit DNS.

nahled

3. Formulář pro založení DNS

Zobrazí se Formulář pro založení DNS. Položky, které jsou označeny tučně a červenou hvězdičkou jsou povinné pro vyplnění.

nahled

4. Informace o zadavateli

V první části formuláře zadejte Statut uživatele a Druh zadavatele.

 
nahled

5. Statut uživatele

V tomto kroku máte možnost zvolit, zda vstupujete do elektronického nástroje KDV v pozici Zadavatele, nebo Zástupce zadavatele.

nahled

6. Statut uživatele

Pokud jste zvolili pozici Zástupce zadavatele, pak je nezbytné, abyste vyplnili identifikaci zadavatele, která se objeví ve výzvě.

nahled

7. Přidání kontaktu

Pro přidání dalšího kontaktu na zadavatele zadejte potřebné údaje.

nahled

8. Druh zadavatele

Vyberte druh zadavatele, jestli jste podle zákona o veřejných zakázkách Veřejný, Sektorový, Dotovaný zadavatel nebo Mimo režim zákona č. 137/2006 Sb.

 
nahled

9. Informace o DNS

V další části formuláře zvolte Druh DNS, Předpokládanou hodnotu DNS a Zakázku podle výše předpokládané hodnoty. Následně zadejte Název DNS, Popis DNS a Dobu trvání DNS.

nahled

10. Druh a předpokládaná hodnota zakázky

Zvolte, o jaký druh zakázky se jedná, jestli jde o Dodávky, Služby nebo o Stavební práce. Poté zadejte Předpokládanou hodnotu zakázky bez DPH (částka bez mezer) a zvolte, jestli chcete předpokládanou hodnotu zakázky zveřejnit.

nahled

11. Zakázka podle výše předpokládané hodnoty

Po zadání předpokládané hodnoty se určí zakázka podle výše předpokládané hodnoty.

nahled

12. Název a popis zakázky

Zadejte Evidenční číslo DNS ve VVZ (jedná se o kód zakázky na Věstníku veřejných zakázek). Následně zvolte Název DNS a v Popisu DNS popište stručně obsah zakázky.

 
nahled

13. Doba trvání DNS

Určete místo, kde bude zakázka realizována, např. místo, kam má být zboží dodáno, nebo kde bude převzato, popřípadě místo provádění prací a služeb apod. Poté zadejte Dobu trvání DNS.

nahled

14. Stažení formulářů VVZ

Máte možnost si stáhnout Formuláře VVZ.

nahled

15. Formuláře VVZ

Pro stažení Formulářů VVZ klikněte na modře vyznačený název formuláře.

nahled

16. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je důležitá pro dodavatele a musí být splněna. Pro vložení souboru klikněte na Vybrat soubor a poté klikněte na tlačítko Vložit. Pokud chcete vložený soubor smazat, klikněte na ikonu Odstranit (koš).

 
nahled

17. Elektronický podpis

Můžete použít k identifikaci uživatelů elektronický podpis / UEZ, kterým jsou současně nabídky šifrovány. Pokud chcete použit e-podpis / UEZ klikněte na tlačítko Ano. Pro vložení souboru klikněte na Vybrat soubor a poté klikněte na tlačítko Vložit.

nahled

18 Jednání hodnotící komise

Vyberte členy hodnotící komise. Pro jednání komise musíte zvolit minimálně pět členů komise a jejich náhradníků. Pro přidání člena hodnotící komise a jeho náhradníka klikněte na ikonu Přidat (plus).

nahled

19. Přidání člena komise

Otevře se okno pro Přidání člena komise, náhradníka člena. Vložte e-mail člena komise a e-mail náhradníka člena komise. Poté klikněte na tlačítko Vložit člena komise.

nahled

20. Přidání člena komise

Úspěšné vložení člena hodnotící komise. Pro přidání dalšího člena hodnotící komise a jeho náhradníka klikněte na ikonu Přidat (plus). Pokud chcete člena komise smazat, klikněte na ikonu Odstranit (koš).

 
nahled

21. Výzva pro dodavatele

V případě výběru Pro všechny dodavatele se může hlásit neomezený počet dodavatelů. Pokud zvolíte možnost Pro všechny dodavatele a vyzvané dodavatele můžete vyzvat vybrané dodavatele a také zpřístupnit danou zakázku všem dodavatelům. Kliknutím na tlačítko Uložit DNS budou informace a dokumenty DNS uloženy k další editaci.

nahled

22. Navrhovaný DNS

Zakázka byla úspěšně uložena. Navrhovaný DNS je vyznačen šedou barvou. Pro zobrazení DNS klikněte na ikonu Zobrazit (lupa) a pro editaci DNS klikněte na ikonu Editovat (tužka).

nahled

23. Zavedení DNS

Pro zavedení DNS klikněte na tlačítko Zavést DNS a tento krok potvrďte.

nahled

24. Připravovaný DNS

DNS byl úspěšně zaveden. Připravovaný DNS je vyznačen žlutou barvou. Pro zobrazení DNS klikněte na ikonu Zobrazit (lupa).

 
Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka