certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Město Broumov

Uživatelský manuál
ZALOŽIT ZAKÁZKU - NÁKUP - 5. Rámcová smlouva
nahled

1. Založení RS

Pro založení RS vstupte na hlavní stránku elektronického nástroje KDV a klikněte na tlačítko Založit zakázku.

nahled

2. Založení RS

Po kliknutí na Založit zakázku se otevře okno, kde vyberte možnost Založit RS.

nahled

3. Formulář pro založení RS

Zobrazí se Formulář pro založení RS. Položky, které jsou označeny tučně a červenou hvězdičkou jsou povinné pro vyplnění.

nahled

4. Informace o zadavateli

V první části formuláře zadejte Statut uživatele a Druh zadavatele.

 
nahled

5. Statut uživatele

V tomto kroku máte možnost zvolit, zda vstupujete do elektronického nástroje KDV v pozici Zadavatele, nebo Zástupce zadavatele.

nahled

6. Statut uživatele

Pokud jste zvolili pozici Zástupce zadavatele, pak je nezbytné, abyste vyplnili identifikaci zadavatele, která se objeví ve výzvě.

nahled

7. Přidání kontaktu

Pro přidání dalšího kontaktu na zadavatele zadejte potřebné údaje.

nahled

8. Druh zadavatele

Vyberte druh zadavatele, jestli jste podle zákona o veřejných zakázkách Veřejný, Sektorový, Dotovaný zadavatel nebo Mimo režim zákona č. 137/2006 Sb.

 
nahled

9. Informace o RS

V další části formuláře zvolte Druh RS, Předpokládanou hodnotu RS, Zakázku podle výše předpokládané hodnoty a Druh zadávacího řízení. Následně zadejte Název RS, Popis RS, Dobu trvání RS a poté zvolte termín Zahájení příjmu nabídek pro vyhodnocení splnění podmínek RS, Ukončení příjmu nabídek pro vyhodnocení splnění podmínek RS a Termín vyhodnocení nabídek pro splnění podmínek RS.

nahled

10. Druh a předpokládaná hodnota zakázky

Zvolte, o jaký druh zakázky se jedná, jestli jde o Dodávky, Služby nebo o Stavební práce. Poté zadejte Předpokládanou hodnotu RS bez DPH (částka bez mezer) a zvolte, jestli chcete předpokládanou hodnotu RS zveřejnit

nahled

11. Zakázka podle výše předpokládané hodnoty

Po zadání předpokládané hodnoty se určí zakázka podle výše předpokládané hodnoty. Následně zvolte Druh zadávacího řízení.

nahled

12. Název a popis zakázky

Zadejte Evidenční číslo RS ve VVZ (jedná se o kód zakázky na Věstníku veřejných zakázek). Následně zvolte Název RS a v Popisu RS popište stručně obsah zakázky.

 
nahled

13. Doba trvání RS

Určete místo, kde bude zakázka realizována, např. místo, kam má být zboží dodáno, nebo kde bude převzato, popřípadě místo provádění prací a služeb apod. Poté zadejte Dobu trvání RS.

nahled

14. Termíny

Zvolte termín Zahájení příjmu nabídek pro vyhodnocení splnění podmínek RS, Ukončení příjmu nabídek pro vyhodnocení splnění podmínek RS a Termín vyhodnocení nabídek pro splnění podmínek RS.

nahled

15. Stažení formulářů VVZ

Máte možnost si stáhnout Formuláře VVZ.

nahled

16. Formuláře VVZ

Pro stažení Formulářů VVZ klikněte na modře vyznačený název formuláře.

 
nahled

17. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je důležitá pro dodavatele a musí být splněna. Pro vložení souboru klikněte na Vybrat soubor a poté klikněte na tlačítko Vložit. Pokud chcete vložený soubor smazat, klikněte na ikonu Odstranit (koš).

nahled

18. Elektronický podpis

Můžete použít k identifikaci uživatelů elektronický podpis / UEZ, kterým jsou současně nabídky šifrovány. Pokud chcete použit e-podpis / UEZ klikněte na tlačítko Ano. Pro vložení souboru klikněte na Vybrat soubor a poté klikněte na tlačítko Vložit.

nahled

19. Jednání hodnotící komise

Vyberte členy hodnotící komise. Pro jednání komise musíte zvolit minimálně pět členů komise a jejich náhradníků. Pro přidání člena hodnotící komise a jeho náhradníka klikněte na ikonu Přidat (plus).

nahled

20. Přidání člena komise

Otevře se okno pro Přidání člena komise, náhradníka člena. Vložte e-mail člena komise a e-mail náhradníka člena komise. Poté klikněte na tlačítko Vložit člena komise.

 
nahled

21. Přidání člena komise

Úspěšné vložení člena hodnotící komise. Pro přidání dalšího člena hodnotící komise a jeho náhradníka klikněte na ikonu Přidat (plus). Pokud chcete člena komise smazat, klikněte na ikonu Odstranit (koš).

nahled

22. Povinné přílohy

Zvolte, zda má dodavatel povinnost přiložit k nabídce přílohu. V případě volby Ano, musí dodavatel přiložit k nabídce přílohu, jinak nebude nabídka systémem úspěšně přijata.

nahled

23. Hodnotící kritéria podle ekonomické výhodnosti

Můžete zvolit jakým způsobem budete hodnotit nabídky, a to buď podle Ekonomické výhodnosti nabídky nebo dle Ceny. Pokud zvolíte hodnocení nabídky dle Ekonomické výhodnosti, nastavte počet hodnotících kritérií, podle jakých kritérií, v jakých jednotkách a jaká je důležitost v % (více je lépe nebo méně je lépe). Pro přidání položky klikněte na ikonu Přidat (plus). Pokud chcete danou položku smazat, klikněte na ikonu Odstranit (koš).

nahled

24. Hodnotící kritéria podle ceny

Pokud zvolíte hodnocení nabídek podle Ceny, zadejte počet položek, v jakých jednotkách bude hodnoceno a množství. Pro přidání položky opět klikněte na ikonu Přidat (plus). Pokud chcete danou položku smazat, klikněte na ikonu Odstranit (koš).

 
nahled

25. Rozdělení zakázky na části

V případě že zvolíte hodnocení nabídek podle Ceny, můžete vybrat možnost Rozdělení zakázky na části, poté zadejte počet částí zakázky, které chcete rozdělit. Pro přidání části zakázky nebo položky klikněte na ikonu Přidat (plus) a pro smazání dané části zakázky nebo položky, klikněte na ikonu Odstranit (koš).

nahled

26. Výzva pro dodavatele

Pokud zvolíte možnost Pro vyzvané dodavatele, vyberte dodavatele ze seznamu nebo zadejte jejich kontaktní e-mail. V případě výběru Pro všechny dodavatele se může hlásit neomezený počet dodavatelů. Pokud zvolíte možnost Pro všechny dodavatele a vyzvané dodavatele, můžete vyzvat vybrané dodavatele a také zpřístupnit danou zakázku všem dodavatelům. Kliknutím na tlačítko Uložit RS budou informace a dokumenty RS uloženy k další editaci.

nahled

27. Navrhovaná RS

Zakázka byla úspěšně uložena. Navrhovaná RS je vyznačena šedou barvou. Pro zobrazení RS klikněte na ikonu Zobrazit (lupa) a pro editaci RS klikněte na ikonu Editovat (tužka).

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka