certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Město Broumov

Uživatelský manuál
PROBÍHAJÍCÍ ZAKÁZKY Z POZICE ZADAVATELE - 4. Dynamický nákupní systém
nahled

1. Přehled DNS

Do systému elektronického nástroje KDV vstoupíte prostřednictvím webových stránek www.kdv.cz. Pro vstup do probíhajících DNS klikněte na Přehled zakázek.

nahled

2. Přehled DNS

Po kliknutí na Přehled zakázek se otevře okno, kde vyberte možnost Přehled DNS.

nahled

3. Připravované DNS

Připravovaný DNS je označen žlutou barvou. Kliknutím na ikonu Zobrazit (lupa) se zobrazí informace o jednotlivém DNS.

nahled

4. Připravovaný DNS

Po kliknutí na ikonu Zobrazit (lupa) se zobrazí detail DNS.

 
nahled

5. Formuláře VVZ

Pro stažení Formulářů VVZ klikněte na modře vyznačený název formuláře.

nahled

6. Probíhající DNS

Pro vstup do probíhajících DNS klikněte na Přehled DNS nebo na tlačítko Můj účet. V případě subsystému můžete vstoupit do DNS také přes Administraci. Probíhající DNS je označen zelenou barvou. Kliknutím na ikonu Zobrazit (lupa) se zobrazí informace o DNS.

nahled

7. Probíhající DNS

Otevře se detail DNS, který probíhá. Najdete zde v bloku Nástroje DNS tyto možnosti (nástroje) Zadávací dokumentaci, Předběžné nabídky, Komunikační rozhraní DNS, Formuláře VVZ, možnost založit zakázku v probíhajícím DNS, zakázky v DNS, možnost zrušit DNS.

nahled

8. Editace čísla VVZ

V bloku Informace o DNS můžete editovat evidenční číslo DNS ve VVZ. Editaci potvrdíte vložením e-podpisu / UEZ.

 
nahled

9. Čerpání částky

V bloku Informace o DNS můžete také doplňovat a upravovat informace o čerpání (tzn. jaká částka se má odečíst z předpokládané hodnoty DNS a zároveň se eviduje kolik zbývá k vyčerpání v DNS) a to po celou dobu trvání DNS

nahled

10. Čerpání částky

Záznam o čerpání částky byl úspěšně uložen, viz. informace nahoře označena zelenou barvou.

nahled

11. Předběžné nabídky

V předběžných nabídkách uvidíte přehled přijatých předběžných nabídek, tzn. evidence datum a čas přijetí předběžné nabídky, kdo předběžnou nabídku podal, soubory přiložené k nabídkám a také možnost zařadit / odmítnout předběžnou nabídku.

nahled

12. Předběžné nabídky

V bloku Rozhodnutí o zařazení / odmítnutí předběžné nabídky uvidíte informace o tom jestli byla předběžná nabídka zařazena, odmítnuta nebo ještě nebylo v rámci předběžné nabídky rozhodnuto. V této části se také zobrazí podrobné informace k předběžné nabídce (tzn. členové komise, náhradníci, jak bylo rozhodnuto o předběžné nabídce).

 
nahled

13. Založení zakázky v DNS

Kliknutím na tlačítko Založit zakázku v bloku Nástroje DNS založíte zakázku v DNS.

nahled

14. Založení zakázky v DNS

Zobrazí se Formulář pro založení zakázky v DNS, který je pro založení zakázky potřebné vyplnit.

nahled

15. Zakázky v DNS

V přehledu zakázky DNS uvidíte ID zakázky v systému, jejíž identifikace je označena číslem DNS (1115568022858DNS) včetně čísla dané zakázky (001).

nahled

16. Zakázka v DNS

Náhled zakázky v DNS.

 
nahled

17. Zrušení DNS

Kliknutím na tlačítko Zrušit DNS a potvrzením tohoto kroku ukončíte příjem předběžných nabídek do DNS a zakládání zakázek v DNS.

nahled

18. Zrušení DNS

Náhled na zrušený DNS.

nahled

19. Ukončené DNS

V přehledu DNS se zobrazí přehled ukončených DNS. Ukončený DNS je označen modrou barvou. Kliknutím na ikonu Zobrazit (lupa) se zobrazí informace o konkrétním DNS.

nahled

20. Ukončený DNS

Náhled ukončeného DNS. Doba trvání DNS byla ukončena.

 
Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka