certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Město Broumov

Uživatelský manuál
PROBÍHAJÍCÍ ZAKÁZKY Z POZICE DODAVATELE - 4. Dynamický nákupní systém
nahled

1. Vstup do probíhajícího DNS

Do systému elektronického nástroje KDV vstoupíte prostřednictvím webových stránek www.kdv.cz. Poté klikněte na Přehled zakázek.

nahled

2. Přehled DNS

Po kliknutí na Přehled zakázek se otevře okno, kde vyberte možnost Přehled DNS.

nahled

3. Probíhající DNS

Zobrazí se přehled probíhajících DNS. Probíhající DNS je označen zelenou barvou. Po kliknutí na ikonu Zobrazit (lupa) se zobrazí informace o konkrétním DNS.

nahled

4. Probíhající DNS

Náhled probíhajícího DNS.

 
nahled

5. Podání předběžné nabídky

Pro přidání souboru předběžné nabídky klikněte na ikonu Přidat soubor (plus).

nahled

6. Přidání souboru

Pro přidání souboru vyberte soubor. Poté klikněte na tlačítko Nahrát.

nahled

7. Vybrání elektronického podpisu

Pro vložení e-podpisu klikněte na tlačítko Vybrat e-podpis.

nahled

8. Podepsání nabídky

Pro podepsání předběžné nabídky vyberte a nahrajte e-podpis. Kliknutím na Vybrat soubor vyberte e-podpis a poté klikněte na tlačítko Nahrát.

 
nahled

9. Podání předběžné nabídky

Podání předběžné nabídky potvrdíte a odešlete přes tlačítko Podat předběžnou nabídku

nahled

10. Úspěšné podání nabídky

Nabídka byla úspěšně přijata.

nahled

11. Zařazení nabídky

O předběžné nabídce v DNS již bylo rozhodnuto. Předběžná nabídka byla zařazena do DNS.

nahled

12. Zakázky v DNS

Pro zobrazení probíhajících zakázek klikněte na Přehled zakázek. Po kliknutí na ikonu Zobrazit (lupa) se zobrazí informace o jednotlivé zakázce.

 
nahled

13. Zakázka v DNS

Náhled probíhající zakázky v DNS.

nahled

14. Vložení nabídky

Klikněte na pole pro vložení nabídky a vložte nabídku. Pro přidání souboru k nabídce klikněte na ikonu Přidat soubor (plus).

nahled

15. Přidání souboru k nabídce

Pro přidání souboru vyberte soubor. Poté klikněte na tlačítko Nahrát.

nahled

16. Smazání souboru k nabídce

V případě že chcete přiložený soubor smazat, klikněte na ikonu Odstranit (koš). Pro vložení nabídky klikněte na tlačítko Vložit nabídku.

 
nahled

17. Vložená nabídka

Nabídka byla úspěšně přijata.

nahled

18. Ukončené zakázky v DNS

Pro zobrazení ukončených zakázek klikněte na Přehled zakázek. Po kliknutí na ikonu Zobrazit (lupa) se zobrazí informace o jednotlivé zakázce.

nahled

19. Ukončená zakázka v DNS

Náhled ukončené zakázky v DNS.

nahled

20. Ukončené DNS

Zobrazí se přehled všech DNS. DNS, kde uplynula doba trvání DNS je označena modrou barvou. Po kliknutí na ikonu Zobrazit (lupa) se zobrazí informace o DNS.

 
nahled

21. Ukončený DNS

Náhled na ukončený DNS, tzn. uplynula doba trvání DNS.

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka