certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Město Broumov

Uživatelský manuál
PROBÍHAJÍCÍ ZAKÁZKY Z POZICE ČLENA HODNOTÍCÍ KOMISE - 1. Dynamický nákupní systém
nahled

1. Přehled DNS

Do systému elektronického nástroje KDV vstoupíte prostřednictvím webových stránek www.kdv.cz. Pro vstup do probíhajících DNS klikněte na Přehled zakázek.

nahled

2. Přehled DNS

Po kliknutí na Přehled zakázek se otevře okno, kde vyberte možnost Přehled DNS.

nahled

3. Probíhající DNS

Pro vstup do probíhajících DNS klikněte na Přehled DNS. Probíhající DNS je označen zelenou barvou. Kliknutím na ikonu Zobrazit (lupa) se zobrazí informace o DNS.

nahled

4. Probíhající DNS

Otevře se detail DNS, který probíhá. Najdete zde v bloku Nástroje DNS tyto možnosti (nástroje) Zadávací dokumentaci, Komunikační rozhraní DNS, Vzorové šablony, Komunikační rozhraní pro jednání hodnotící komise, Jednání hodnotící komise z pohledu člena hodnotící komise.

 
nahled

5. Vzorové šablony

Kliknutím na Vzorové šablony se zobrazí vzory šablon pro jednání hodnotící komise.

nahled

6. Komunikační rozhraní

Kliknutím na Komunikační rozhraní pro jednání hodnotící komise se zobrazí dané komunikační rozhraní, které slouží pro jednání hodnotící komise v rámci DNS.

nahled

7. Jednání hodnotící komise

V bodě Jednání hodnotící komise z pohledu člena hodnotící komise je zapotřebí vložit e-podpis a potvrdit vložení e-podpisu přes tlačítko Vložit.

nahled

8. Jednání hodnotící komise

Pro zpřístupnění obsahu předběžných nabídek DNS jednání hodnotící komise vyčkejte na vložení nejméně 2/3 e-podpisů / UEZ členů komise.

 
nahled

9. Přijaté předběžné nabídky

Po ukončení jednání hodnotící komise jste povinni sepsat příslušné protokoly a vložit je do Komunikačního rozhraní pro jednání hodnotící komise a adresovat je zadavateli.

nahled

10. Přijaté předběžné nabídky

V Jednání hodnotící komise z pohledu člena hodnotící komise se zobrazí podrobné informace k předběžné nabídce (tzn. členové komise, náhradníci, jak bylo rozhodnuto o předběžné nabídce ze strany zadavatele).

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka