certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Město Broumov

Uživatelský manuál
PROFIL ZADAVATELE Z POZICE ZADAVATELE - 4. Vložení informací o zakázce
nahled

1. Vložení informací o zakázce

Tlačítko Vložit informace a dokumenty zakázky na profil zadavatele najdete na výchozí stránce PZA, v oddílu Správa profilu zadavatele. Pro vložení informací o zakázce je nutné mít dostatečný kredit. Vložení informací o zakázce na PZA je zpoplatněno dle ceníku. Aktuální výši kreditu zjistíte ze záložky Stav Vašeho kreditu.

nahled

2. Nedostatečný kredit pro vložení informací o zakázce

Po kliknutí na tlačítko Vložit informace a dokumenty zakázky na profil zadavatele systém zkontroluje výši kreditu. Pokud máte nedostatečný kredit, zobrazí se hlášení v okně.

nahled

3. Dostatečný kredit pro vložení informací o zakázce

Pokud máte dostatečný kredit pro vložení informací o zakázce, zobrazí se okno s požadavkem na potvrzení souhlasu s odečtením kreditu za vložení informace o zakázce.

nahled

4. Formulář pro vložení informací o zakázce

Poté se zobrazí formulář pro Vložení informací a dokumentů o zakázce. Položky, které jsou označeny tučně a červenou hvězdičkou jsou povinné pro vyplnění.

 
nahled

5. Formulář – první část

Evidenční číslo zakázky na VVZ – kód zakázky na Věstníku veřejných zakázek (1-8 znaků). Identifikátor VZ na profilu zadavatele - osmimístné pořadové číslo veřejné zakázky přidělené zadavatelem v příslušném roce, nesmí obsahovat jiné znaky než čísla. Název VZ, Předmět VZ a Druh VZ - jsou povinné položky k vyplnění.

nahled

6. Formulář – druhá část

Pro zadání Druhu / specifikace zadávacího řízení klikněte na Zvolte druh / specifikaci zadávacího řízení a vyberte jednu z možností. Stav řízení / VZ lze změnit v okně stisknutím tlačítka Zadat stav řízení / VZ. CPV kódy - dle slovníku se zadávají v řadě za sebou oddělené čárkou. Předpokládaná hodnota VZ – rozhodná cena bez DPH (částka bez mezer) a Místo plnění – kde bude zakázka plněna.

nahled

7. Druh / specifikace zadávacího řízení

Vyberte jednu z možností pro zvolení druhu / specifikace zadávacího řízení. V případě výběru Jednacího řízení bez uveřejnění a Veřejné zakázky malého rozsahu je lhůta pro podání nabídek nepovinná. U ostatních druhů zadávacího řízení je povinná.

nahled

8. Změna stavu řízení / VZ

Stav řízení / VZ zvolíte zaškrtnutím jedné z možností. Pro tři poslední uvedené položky je povinné vyplnění Datumu změny stavu řízení / VZ.

 
nahled

9. Formulář – třetí část

Zahájení uveřejnění zadávacího řízení – datum a čas, kdy budou informace a dokumenty o zakázce uveřejněny na PZA (zde není možné zadat datum a čas starší než je aktuální čas). Ukončení uveřejnění zadávacího řízení – datum a čas do kdy budou informace a dokumenty o zakázce uveřejněny na PZA (datum a čas nesmí být starší než je aktuální čas a také starší než je datum a čas zahájení uveřejnění zadávacího řízení). Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast – tato položka je v případě výběru Jednacího řízení bez uveřejnění a Veřejné zakázky malého rozsahu nepovinná (datum a čas nesmí být starší než datum a čas zahájení uveřejnění zadávacího řízení a také nesmí přesáhnout datum a čas ukončení uveřejnění zadávacího řízení).

nahled

10. Dokumenty veřejné zakázky

Vložení alespoň jednoho dokumentu je povinnou podmínkou pro úspěšné uveřejnění informací a dokumentů na PZA. Dokud nepřidáte dokument, nezobrazí se tlačítko pro Povolení uveřejnění informací na profilu zadavatele. Přidat dokument můžete kliknutím na tlačítko Přidat dokument VZ.

nahled

11. Přidání dokumentu veřejné zakázky

Vyberte příslušný dokument a zvolte typ dokumentu z přednastavené nabídky. Uveřejnění dokumentu od – doba, od které bude dokument uveřejněn v informaci o zakázce. Uveřejnění dokumentu do – doba, do které budou dokumenty v informaci o zakázce uveřejněny. Přidání dokumentu potvrďte kliknutím na tlačítko Nahrát, které se zobrazí po vyplnění všech položek.

nahled

12. Přidaný dokument

Pokud bude dokument správně nahrán, zobrazí se v záložce Dokumenty veřejné zakázky. Vložený dokument můžete odstranit (koš) nebo je možné editovat datum uveřejnění dokumentu (tužka).

 
nahled

13. Editace uveřejnění dokumentu

Kliknutím na ikonu pro editaci dokumentu (tužka) se zobrazí okno pro editaci uveřejnění dokumentu, kde můžete změnit datum a čas. Vložené datum a čas nesmí být starší než aktuální čas a datum a čas Uveřejnění dokumentu do nesmí být starší než Uveřejnění dokumentu od. Změnu datumu v editaci potvrďte tlačítkem Uložit datumy uveřejnění dokumentu.

nahled

14. Přidání uchazečů, dodavatelů a subdodavatelů

Kliknutím na ikonu Přidat (plus) se otevře okno pro přidání uchazeče, dodavatele nebo subdodavatele. Pro odstranění uchazeče, dodavatele nebo subdodavatele klikněte na ikonu Odstranit (koš) a potvrďte hlášení k odstranění položky.

nahled

15. Přidání uchazečů

Po kliknutí na ikonu Přidat uchazeče (plus) se otevře okno pro Přidání uchazeče. První dvě položky jsou povinné, pokud je vyplníte, zobrazí se tlačítko Přidat uchazeče, kliknutím na něj potvrdíte přidání.

nahled

16. Přidání dodavatelů

Kliknutím na ikonu Přidat vybrané uchazeče / dodavatele (plus) se zobrazí okno pro Přidání vybraného uchazeče / dodavatele. První dvě položky jsou povinné, pokud je vyplníte, zobrazí se tlačítko Přidat dodavatele, kliknutím na něj potvrdíte přidání.

 
nahled

17. Přidání subdodavatelů

Po kliknutí na ikonu Přidat subdodavatele (plus) se otevře okno pro Přidání subdodavatele. První dvě položky jsou opět povinné, po jejich vyplnění se zobrazí tlačítko Přidat subdodavatele, kliknutím na něj potvrdíte přidání.

nahled

18. Povolení stažení dokumentů

Povolení stažení dokumentace VZ bez registrace – Pokud chcete umožnit uživatelům přistup k informacím a dokumentům VZ bez přihlášení / registrace, zvolte možnost Ano. Ponecháním výchozí volby Ne mohou dokumenty VZ stahovat pouze registrovaní a přihlášení uživatelé.

nahled

19. Uložení změn před uveřejněním

Tlačítkem Uložit změny před uveřejněním se uloží vložené informace do systému. Tímto však informace neuveřejníte na PZA. Po uložení změn budete přesměrováni na Detail zakázky.

nahled

20. Úspěšné uložení změn před uveřejněním

Kliknutím na tlačítko Uložit změny před uveřejněním se zobrazí Detail zakázky. Po uložení informací se k nim můžete opět vrátit a tlačítkem Editovat informace a dokumenty k VZ je změnit, pokud k tomu máte oprávnění.

 
nahled

21. Odstranění informací o zakázce

Všechny vložené informace o zakázce, které dosud nebyly uveřejněny, můžete tlačítkem Zcela odstranit neuveřejněné informace a dokumenty k VZ odstranit. Potvrzením a odstraněním informace o zakázce bude vrácen kredit, který byl odečten při vložení informací o zakázce.

nahled

22. Vrácení kreditu za vložení informací o zakázce

Po kliknutí na tlačítko Zcela odstranit neuveřejněné informace a dokumenty k VZ budete přesměrováni na výchozí stránku PZA, kde se zobrazí oznámení o odstranění informací o zakázce a o úspěšném vrácení kreditu.

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka