certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Město Broumov

Uživatelský manuál
PROBÍHAJÍCÍ ZAKÁZKY Z POZICE ZADAVATELE - 1. Zadávací řízení
nahled

1. Přehled založených zakázek

Do systému elektronického nástroje KDV vstoupíte prostřednictvím webových stránek www.kdv.cz. Po kliknutí na tlačítko Můj účet se zobrazí přehled vámi založených zakázek. V případě subsystému můžete vstoupit na zakázku také přes Administraci.

nahled

2. Přehled založených zakázek

Poté se zobrazí přehled vámi založených zakázek. Připravovaná zakázka je označena žlutou barvou. Kliknutím na ikonu Zobrazit (lupa) se zobrazí informace o jednotlivé zakázce. Pro zrušení zakázky klikněte na ikonu Zrušit (křížek). V subsystému můžete zakázku také editovat a to kliknutím na ikonu Editovat (tužka).

nahled

3. Připravovaná zakázka

Po kliknutí na ikonu Zobrazit (lupa) se zobrazí detail zakázky, kde najdete Základní informace o zakázce, Zadávací a ostatní podmínky VZ a Komunikační rozhraní. Můžete si také stáhnout Formuláře VVZ. V případě, že chcete zakázku zrušit, klikněte na tlačítko Zrušit zakázku.

nahled

4. Formuláře VVZ

Pro stažení Formulářů VVZ klikněte na tlačítko Formuláře VVZ v záložce Nástroje zakázky.

 
nahled

5. Přehled zakázek

Pro vstup do probíhajících zakázek klikněte na Přehled zakázek nebo na tlačítko Můj účet na hlavní stránce elektronického nástroje KDV. V případě subsystému můžete vstoupit na zakázku také přes Administraci. Po kliknutí na Přehled zakázek se otevře okno, kde vyberte možnost Přehled zakázek.

nahled

6. Probíhající zakázky

Pro vstup do probíhajících zakázek klikněte na Přehled zakázek nebo na tlačítko Můj účet. V případě subsystému můžete vstoupit na zakázku také přes Administraci. Probíhající zakázka je označena zelenou barvou, to znamená, že probíhá lhůta pro podání nabídek. Kliknutím na ikonu Zobrazit (lupa) se zobrazí informace o jednotlivé zakázce.

nahled

7. Probíhající zakázka

Otevře se detail zakázky, která již probíhá. Najdete zde Hodnotící kritéria zakázky, kde vidíte přijaté nabídky od dodavatele a Komunikační rozhraní pro komunikaci s dodavateli.

nahled

8. Hodnotící kritéria

V oddílu Hodnotící kritéria najdete platné přijaté nabídky od dodavatele. V současné době systém nepřijal žádnou nabídku.

 
nahled

9. Přijatá nabídka

Ukázka přijatých nabídek do systému.

nahled

10. Zakázky s ukončeným příjmem nabídek

Pro zobrazení probíhajících zakázek klikněte opět na Přehled zakázek nebo na tlačítko Můj účet. V případě subsystému můžete vstoupit na zakázku také přes Administraci. Ukončená zakázka je vyznačena modrou barvou, to znamená, že byla ukončena lhůta pro podání nabídek a nyní probíhá hodnocení nabídek. Kliknutím na ikonu Zobrazit (lupa) se zobrazí informace o jednotlivé zakázce.

nahled

11.1 Zakázka s ukončeným příjmem nabídek

Náhled na zakázku, kde již nastal termín pro otevření nabídek (termín, kdy jsou nabídky zpřístupněny zadavateli pro odšifrování). Pro odšifrování je nutné vložit soukromý klíč zadavatele.

nahled

11.2 Prokázání součinnosti pro dešifrování nabídek

Náhled ukazuje stav, kdy zadavatel úspěšně vložil soukromý klíč zadavatele pro dešifrování nabídek a čeká se na vložení soukromého klíče zadavatele z jiného účtu zadavatele, aby zde byla prokázana součinnost a nabídky mohly být plně dešifrovány.

 
nahled

11.3 Dešifrované nabídky

Stav zakázky, kde již došlo k prokázání součinnosti při dešifrování a nabídky byly úspěšně dešifrovány

nahled

12. Výstupní protokoly VZ

Po kliknutí na tlačítko Výstupní protokoly VZ v záložce Nástroje zakázky se otevře okno, kde si můžete stáhnout Výstupní protokoly VZ. Pro stažení protokolu klikněte na modře vyznačený název protokolu.

nahled

13. Seznam souborů přiložených k nabídkám

Kliknutím na tlačítko Seznam souborů přiložených k nabídkám v záložce Nástroje zakázky se zobrazí okno, kde si můžete stáhnout přílohy k nabídkám. Pro stažení příloh k nabídkám uchazečů klikněte na modře vyznačený název souboru.

nahled

14. Uzavření zakázky

Pokud chcete uzavřít zakázku, klikněte na tlačítko Uzavření zakázky v záložce Nástroje zakázky. Tento úkon je zapotřebí potvrdit.

 
nahled

15. Uzavřená zakázka

Náhled uzavřené zakázky.

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka