certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Město Broumov

Uživatelský manuál
ZALOŽIT ZAKÁZKU - NÁKUP - 1. Zadávací řízení
nahled

1. Založení zakázky

Pro založení zakázky vstupte na hlavní stránku elektronického nástroje KDV a klikněte na tlačítko Založit zakázku.

nahled

2. Založení zakázky

Po kliknutí na Založit zakázku se otevře okno, kde vyberte možnost Založit zakázku.

nahled

3. Formulář pro založení zakázky

Zobrazí se formulář pro založení zakázky. Položky, které jsou označeny tučně a červenou hvězdičkou jsou povinné pro vyplnění.

nahled

4. Informace o zadavateli

V první části formuláře zadejte Účel zakázky, Statut uživatele a Druh zadavatele.

 
nahled

5. Účel zakázky

Nejprve zvolte, jestli budete nakupovat nebo prodávat. V tomto případě klikněte na tlačítko Nákup.

nahled

6. Statut uživatele

V tomto kroku máte možnost zvolit, zda vstupujete do elektronického nástroje KDV v pozici Zadavatele, nebo Zástupce zadavatele.

nahled

7. Statut uživatele

Pokud jste zvolili pozici Zástupce zadavatele, pak je nezbytné, abyste vyplnili identifikaci zadavatele, která se objeví ve výzvě.

nahled

8. Přidání kontaktu

Pokud chcete jako zadavatel uvést další kontakt, je možné zadat nový, nebo si jej vybrat z uložených kontaktů.

 
nahled

9. Druh zadavatele

Vyberte druh zadavatele, jestli jste podle zákona o veřejných zakázkách Veřejný, Sektorový, Dotovaný zadavatel nebo Mimo režim zákona č. 137/2006 Sb.

nahled

10. Informace o zakázce

V další části formuláře zvolte Druh zakázky, Předpokládanou hodnotu zakázky a Zakázku podle výše předpokládané hodnoty. Následně zadejte Název zakázky a Předmět zakázky.

nahled

11. Druh zakázky

Zvolte, o jaký druh zakázky se jedná, jestli jde o Dodávky, Služby nebo o Stavební práce a vyberte Druh zadávacího řízení.

nahled

12. Předpokládaná hodnota zakázky

Poté vyplňte Předpokládanou hodnotu zakázky bez DPH (částka bez mezer) a zvolte, jestli chcete předpokládanou hodnotu zakázky zveřejnit.

 
nahled

13. Finanční limit

Zvolte finanční limit zakázky. Po zvolení finančního limitu se určí zakázka podle výše předpokládané hodnoty.

nahled

14. Stažení formulářů VVZ

Máte možnost si stáhnout Formuláře VVZ.

nahled

15. Formuláře VVZ

Pro stažení Formulářů VVZ klikněte na modře vyznačený název formuláře.

nahled

16. Název a předmět zakázky

Zadejte Název zakázky a v Předmětu zakázky popište stručně obsah zakázky.

 
nahled

17. Přidání kódů

Vyberte druh kódu. Následně zadejte Kód nebo Název a klikněte na tlačítko Zobrazit. Zobrazí se vyhledané kódy, pro výběr kódu klikněte na název kódu.

nahled

18. Místo a termín plnění

Určete místo, kde bude zakázka realizována, např. místo, kam má být zboží dodáno, nebo kde bude převzato, popřípadě místo provádění prací a služeb apod. Po kliknutí na tlačítko Zadat termín můžete nastavit Termín plnění, tzn. datum zahájení a ukončení činnosti. Kliknutím na tlačítko Popis máte možnost popsat, jak bude daná činnost probíhat.

nahled

19. Zadávací podmínky

Zadávací podmínky jsou důležité pro dodavatele a musí být splněny. Pro vložení souboru klikněte na Vybrat soubor a poté klikněte na tlačítko Vložit.

nahled

20. Nastavení zakázky

Ve třetí části formuláře zadejte Postup zadání zakázky a Základní hodnotící kritéria pro hodnocení nabídek. Následně zvolte, jestli má dodavatel povinnost přiložit k nabídce přílohu a vyberte komu je určena výzva.

 
nahled

21. Postup zadání zakázky

Kliknutím na příslušné tlačítko vyberte, jaký typ zakázky chcete zvolit, jestli Zadávací řízení, E-aukci nebo Zadávací řízení s hodnocením v e-aukci.

nahled

22. Podání nabídek

Pokud jste zvolili Zadávací řízení, vyplňte místo podání nabídek. Dále zadejte, zda mají být nabídky podány pouze elektronicky, nebo jestli připouštíte varianty nabídek. V případě volby Ano u elektronického podání nabídek se objeví systémem zadaná elektronická adresa, na kterou budou nabídky přijímány. Pokud zvolíte Ano u Variant nabídek, pak musíte vložit popis požadovaných variant.

nahled

23. Termíny

Následně zvolte Termín odeslání výzvy, Termín ukončení příjmu nabídek a Termín otevírání obálek.

nahled

24. Elektronický podpis

U zadávacího řízení je možné použít k identifikaci uživatelů elektronický podpis / UEZ, kterým jsou současně nabídky šifrovány. Pokud zvolíte Ano u Vkládání e-podpisu tak zadejte členy komise.

 
nahled

25. Jmenování komise

Máte možnost zvolit Jmenování komise pro otevírání obálek, Jmenování komise pro hodnocení nabídek nebo kombinaci Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek. V případě že zvolíte Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek, zadejte e-mail členů komise a e-mail náhradníků členů komise.

nahled

26. Jmenování komise

Pokud zvolíte Jmenování komise pro otevírání obálek nebo Jmenování komise pro hodnocení nabídek, zadejte opět e-mail členů komise a e-mail náhradníků členů komise.

nahled

27. Hodnotící kritéria podle ekonomické výhodnosti

Můžete zvolit jakým způsobem budete hodnotit nabídky, a to buď podle Ekonomické výhodnosti nabídky nebo dle Ceny. Pokud zvolíte hodnocení nabídky dle Ekonomické výhodnosti, nastavte počet hodnotících kritérií, podle jakých kritérií, v jakých jednotkách a jaká je důležitost v % (více je lépe nebo méně je lépe).

nahled

28. Hodnotící kritéria podle ceny

Pokud zvolíte hodnocení nabídek podle Ceny, zadejte počet položek, v jakých jednotkách bude hodnoceno a množství.

 
nahled

29. Rozdělení zakázky na části

V případě že zvolíte hodnocení nabídek podle Ceny, můžete vybrat možnost Rozdělení zakázky na části, poté zadejte počet částí zakázky, které chcete rozdělit.

nahled

30. Povinné přílohy

Zvolte, zda má dodavatel povinnost přiložit k nabídce přílohu. V případě volby Ano, musí dodavatel přiložit k nabídce přílohu, jinak nebude nabídka systémem přijata.

nahled

31. Pro vyzvané dodavatele

Můžete přizvat do zakázky vybrané dodavatele nebo nechat zakázku otevřenou pro všechny dodavatele. Pokud zvolíte možnost Pro vyzvané dodavatele, vyberte dodavatele ze seznamu nebo zadejte jejich kontaktní e-mail.

nahled

32. Pro všechny dodavatele

V případě výběru Pro všechny dodavatele se může hlásit neomezený počet dodavatelů. Poslední možnost Pro všechny dodavatele a vyzvané dodavatele je kombinace výběru Pro vyzvané dodavatele a Pro všechny dodavatele. Po vyplnění formuláře klikněte na tlačítko Pokračovat.

 
nahled

33. Uložení zakázky

Po kliknutí na tlačítko Pokračovat budete dotázán, zda chcete zakázku aktivovat, uložit nebo se vrátit do formuláře pro založení zakázky. Pro uložení zakázky klikněte na tlačítko Ano. Pokud se chcete vrátit do formuláře pro založení zakázky, klikněte na tlačítko Ne. Máte možnost si také stáhnout Formulář zadání.

nahled

34. Formulář zadání

Náhled Formuláře zadání.

nahled

35. Uložená zakázka

Zakázka byla úspěšně uložena. Kliknutím na tlačítko Můj účet se zobrazí vámi založená zakázka.

nahled

36. Připravované zakázky

Zobrazí se přehled vámi založených zakázek, připravovaná zakázka je označena žlutou barvou.

 
Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka