certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Město Broumov

Uživatelský manuál
ZALOŽIT ZAKÁZKU - NÁKUP - 2. E-aukce
nahled

1. Založení elektronické aukce

Pro založení zakázky vstupte na hlavní stránku elektronického nástroje KDV a poté klikněte na Založit zakázku.

nahled

2. Založení elektronické aukce

Po kliknutí na Založit zakázku se otevře okno, kde vyberte možnost Založit samostatnou e-aukci.

nahled

3. Formulář pro založení elektronické aukce

Zobrazí se formulář pro založení elektronické aukce. Položky, které jsou označeny tučně a červenou hvězdičkou jsou povinné pro vyplnění.

nahled

4. Informace o zadavateli

V první části formuláře vyberte Statut uživatele a Druh zadavatele.

 
nahled

5. Statut uživatele

V tomto kroku máte možnost si zvolit, zda vstupujete do elektronického nástroje KDV v pozici Zadavatele, nebo Zástupce zadavatele.

nahled

6. Statut uživatele

Pokud jste zvolili pozici Zástupce zadavatele, pak je nezbytné, abyste vyplnili identifikaci zadavatele, která se objeví ve výzvě.

nahled

7. Přidání kontaktu

Pokud chcete jako zadavatel uvést další kontakt, je možné zadat nový.

nahled

8. Druh zadavatele

Vyberte druh zadavatele, jestli jste podle zákona o veřejných zakázkách Veřejný, Sektorový, Dotovaný zadavatel nebo Mimo režim zákona č. 137/2006 Sb.

 
nahled

9. Informace o zakázce

V další části formuláře zvolte Typ zakázky a VZ dle předmětu. Následně zadejte Název zakázky, Předmět zakázky a Předpokládanou hodnotu zakázky.

nahled

10. Typ a předmět zakázky

Nejprve zvolte, jestli budete nakupovat nebo prodávat. V tomto případě klikněte na tlačítko Nákup. Poté zvolte VZ dle předmětu, jestli jde o Dodávky, Služby nebo Stavební práce.

nahled

11. Název a předmět zakázky

Zadejte Název zakázky a v Předmětu zakázky popište stručně obsah zakázky. Poté vyplňte Předpokládanou hodnotu zakázky (částka bez mezer).

nahled

12. Nastavení elektronické aukce

Ve třetí části formuláře zvolte Termín odeslání výzvy k podání nových aukčních hodnot do elektronické aukce a Začátek elektronické aukce, dále Způsob ukončení elektronické aukce, Základní hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek a vyberte uchazeče do elektronické aukce.

 
nahled

13. Ukončení elektronické aukce nejlepší aukční hodnotou

Zvolte Termín odeslání výzvy k podání nových aukčních hodnot do elektronické aukce a Začátek elektronické aukce..Pokud zvolíte možnost Ukončení e-aukce nejlepší aukční hodnotou, zadejte pevný čas elektronické aukce v minutách (čas A) a prodloužení času elektronické aukce v minutách (čas B). Pokud v čase B není podána žádná nová aukční hodnota, elektronické aukce je ukončena.

nahled

14. Ukončení elektronické aukce v předem stanovený den a hodinu

Pokud zvolíte Ukončení elektronické aukce v předem stanovený den a hodinu, zadejte konkrétní datum a čas, kdy přesně daná elektronické aukce skončí.

nahled

15. Hodnotící kritérium podle ekonomické výhodnosti

Můžete si zvolit jakým způsobem budete hodnotit nabídky, a to buď podle Ekonomické výhodnosti nabídky nebo dle Nejnižší ceny. Pokud zvolíte hodnocení nabídky dle Ekonomické výhodnosti, nastavte počet hodnotících kritérií, podle jakých kritérií, v jakých jednotkách a jaká je důležitost v % (více je lépe nebo méně je lépe).

nahled

16. Uzamčení nastavení dílčích hodnotících kritérií

Po uzamčení nastavení dílčích hodnotících kritérií můžete změnit vstupní aukční hodnoty vybraného uchazeče do elektronické aukce.

 
nahled

17. Hodnotící kritérium podle nejnižší ceny

Pokud zvolíte hodnocení nabídek podle Nejnižší ceny, zadejte počet položek, v jakých jednotkách bude hodnoceno a množství.

nahled

18. Uzamčení nastavení dílčích hodnotících kritérií

Po uzamčení nastavení dílčích hodnotících kritérií můžete změnit vstupní aukční hodnoty vybraného uchazeče do elektronické aukce.

nahled

19. Rozdíly pro podání nových aukčních hodnot

Máte možnost si zvolit, jaké budou rozdíly nových aukčních hodnot u konkrétní elektronické aukce. V případě výběru Pro dílčí hodnotící kritéria společně nastavte, jaký bude minimální a maximální rozdíl v nabídce v % nebo v jednotkách. Pokud zvolíte Pro každé dílčí hodnotící kritérium zvlášť, zadejte hodnotu pro každou položku zvlášť a pokud zvolíte možnost Bez omezení, rozdíly nových aukčních hodnot se neomezí.

nahled

20. Zadání řádu rozlišení aukční hodnoty

Poté zvolte řád rozlišení aukční hodnoty a to buď Stejný pro všechny dílčí hodnotící kritérianebo Bez omezení. Pokud zvolíte Stejný pro všechny dílčí hodnotící kritéria tak vyberte řád rozlišení nabídky a to od 0,001 až do 1 000 000. V případě výběru Bez omezení, nebudete mít žádné rozlišení u položek.

 
nahled

21. Výběr dodavatelů do elektronické aukce

Vyberte dodavatele ze seznamu nebo zadejte jejich kontaktní e-mail.

nahled

22. Výběr dodavatelů do elektronické aukce

Po výběru dodavatelů do elektronické aukce a po uzamčení nastavení dílčích hodnotících kritérií můžete změnit vstupní aukční hodnoty vybraného uchazeče a to kliknutím na ikonu Upravit.

nahled

23. Vstupní aukční hodnoty

Vložte nabídku uchazeče a poté klikněte na tlačítko Změnit vstupní aukční hodnoty.

nahled

24. Výzva na účast v elektronické aukci

Zvolte jestli chcete vygenerovat výzvu na účast v elektronické aukci. Poté klikněte na tlačítko Uložit nebo Aktivovat zakázku.

 
nahled

25. Připravované zakázky

Po kliknutí na tlačítko Uložit nebo Aktivovat zakázku se zobrazí přehled vámi založených zakázek, připravovaná elektronická aukce je označena žlutou barvou.

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka