certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Město Broumov

Profil zadavatele

Základní informace o zadavateli

Zadavatel: Město Broumov
Adresa: Třída Masarykova
  550 14 Broumov
IČ / IČO: 00272523
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/broumov-mesto/profil.php?ic=00272523
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Město Broumov
+420 734 860 331
gorgan@broumov-mesto.cz

Další informace o zadavateli

Evidenční číslo profilu zadavatele: 219211
URL adresa e-tržiště zadavatele:
U zadavatele není evidován žádný URL odkaz na e-tržiště

Informace o veřejných zakázkách

ID VZ na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum zahájení Lhůta pro podání
nabídek / doručení žádosti o účast
Stav řízení / VZ Detail VZ
20240010 Stavební úpravy objektu č.p. 33, ul. Stanislava Opočenského, Broumov Otevřené řízení 5.4.2024
13:00
10.5.2024 10:00 Neukončena Zobrazit detail k zakázce
20240009 Dodávka HW zařízení a SW aplikací – město Broumov Otevřené řízení 26.3.2024
12:00
26.4.2024 10:00 Neukončena Zobrazit detail k zakázce
20240008 Výměna oken na budově II MěÚ Broumov, Komenského 275 Zakázka malého rozsahu 21.3.2024
11:15
12.4.2024 10:00 Neukončena Zobrazit detail k zakázce
20240007 Komunitní centrum Broumov – vestavba výtahu Zakázka malého rozsahu 21.3.2024
10:00
10.4.2024 12:00 Neukončena Zobrazit detail k zakázce
20240006 Rekonstrukce třídy Soukenické v Broumově Zjednodušené podlimitní řízení 19.3.2024
13:00
12.4.2024 10:00 Neukončena Zobrazit detail k zakázce
20240005 Chodník v ulici Příčná a parkovací stání u Konzumu, Broumov Zakázka malého rozsahu 7.3.2024
12:00
25.3.2024 12:00 Neukončena Zobrazit detail k zakázce
20240004 Poskytnutí úvěru na akci Městská knihovna v Broumově Zakázka malého rozsahu 7.3.2024
10:15
8.4.2024 12:00 Neukončena Zobrazit detail k zakázce
20240003 Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na akci Stavební úpravy objektu čp. 33, ulice Stanislava Opočenského, Broumov Zakázka malého rozsahu 22.2.2024
12:15
8.3.2024 12:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce
20240002 Dodávka nábytku do literární kavárny v Městské knihovně v Broumov Zakázka malého rozsahu 22.2.2024
11:00
8.3.2024 12:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce
20240001 Dodávka mobilního pojízdného venkovního pódia se střechou Zakázka malého rozsahu 25.1.2024
12:30
8.2.2024 12:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce
20230010 Stavební úpravy objektu č. p. 104 a 105, Café Herzog, Broumov – 1. etapa Zakázka malého rozsahu 16.11.2023
14:00
4.12.2023 10:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce
20230009 Financování vybraných akcí r. 2023 Zakázka malého rozsahu 23.10.2023
13:45
21.11.2023 12:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce
20230008 Úspory energie v objektu Cihlářská 156, 157, Broumov Zjednodušené podlimitní řízení 23.10.2023
13:00
9.11.2023 10:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce
20230007 Vybavení domova pro seniory, Jiráskova 193, Broumov – část 1 a 2 Otevřené řízení 3.8.2023
14:00
25.9.2023 10:00 Neukončena Zobrazit detail k zakázce
20230006 Obnova povrchů komunikací - Na Pláni a Pionýrská Zakázka malého rozsahu 20.7.2023
10:00
3.8.2023 10:00 Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce

Legenda barevného označení stavu zakázek

- veřejná zakázka neukončena
- veřejná zakázka zadána
- veřejná zakázka zrušena
- ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Původní profil zadavatele

×

Zpět

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka