certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Město Broumov

Profil zadavatele

Základní informace o zadavateli

Zadavatel: Město Broumov
Adresa: Třída Masarykova
  550 14 Broumov
IČ / IČO: 00272523
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/broumov-mesto/profil.php?ic=00272523
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Město Broumov
+420 734 860 331
gorgan@broumov-mesto.cz

Další informace o zadavateli

Evidenční číslo profilu zadavatele: 219211
URL adresa e-tržiště zadavatele:
U zadavatele není evidován žádný URL odkaz na e-tržiště

Informace o veřejných zakázkách

ID VZ na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum zahájení Lhůta pro podání
nabídek / doručení žádosti o účast
Stav řízení / VZ Detail VZ
20200014 B. j. 21 PB – PČB Broumov Otevřené řízení 31.7.2020
11:00
5.10.2020 11:00 Neukončena Zobrazit detail k zakázce
20200013 Zástavba Spořilova, Broumov, k.ú. Broumov 612766 Zjednodušené podlimitní řízení 9.7.2020
11:45
27.7.2020 10:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce
20200012 Obnovení osvětlení v ul. Bratří Čapků, Broumov - I. etapa Zakázka malého rozsahu 30.6.2020
11:15
23.7.2020 10:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce
20200011 Oprava malé vodní nádrže v Rožmitálu u lomu Zakázka malého rozsahu 30.6.2020
11:00
23.7.2020 10:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce
20200010 Cyklostezka Hesseliova - hranice k.ú., Broumov Zakázka malého rozsahu 30.6.2020
10:45
23.7.2020 10:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce
20200009 "Dešťová kanalizace v ulicích Protifašistických bojovníků a V Kopečku, Broumov, etapa 1 - V Kopečku" Zakázka malého rozsahu 2.6.2020
14:15
22.6.2020 10:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce
20200000 Zástavba Spořilova - Přeložka STL plynovodu a STL plynovod a přípojky Zakázka malého rozsahu 2.4.2020
13:00
29.4.2020 12:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce
20200007 Rekonstrukce ul. Bratří Čapků, Broumov Zakázka malého rozsahu 3.3.2020
10:00
23.3.2020 12:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce
20200005 Zástavba lokality Broumov - Spořilov - SO 130 Hrubé terénní úpravy Zakázka malého rozsahu 20.2.2020
12:45
9.3.2020 12:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce
20200006 Výměna oken na domě Broumov III., Dělnické domy č.p. 82 Zakázka malého rozsahu 20.2.2020
12:45
18.3.2020 9:00 Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce
20200004 Snížení energetické náročnosti bytového domu č.p. 241, 242 a 243 Lidická, Broumov Zakázka malého rozsahu 4.2.2020
13:30
26.2.2020 14:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce
20200003 "Odstranění následků živelní pohromy, ul. Na Hradbách, p.p.č. 730/12 a 141/6, k.ú. Broumov" a "Dešťová kanalizace v ulici Na Hradbách a v Kostelní, k.ú. Broumov" Zakázka malého rozsahu 4.2.2020
13:00
26.2.2020 14:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce
20200002 Místo pro přecházení a úprava pěších tras u budovy MěÚ Broumov, třída Masarykova č.p. 239 Zakázka malého rozsahu 21.1.2020
13:00
10.2.2020 10:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce
20200001 „Cyklostezka Dřevařská - Smetanova, Broumov“ Zakázka malého rozsahu 7.1.2020
13:45
27.1.2020 10:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce
20190022 Zpracování integrované strategie rozvoje centrální části města Broumova Zakázka malého rozsahu 4.12.2019
8:00
10.1.2020 10:00 Zadána Zobrazit detail k zakázce

Legenda barevného označení stavu zakázek

- veřejná zakázka neukončena
- veřejná zakázka zadána
- veřejná zakázka zrušena
- ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Původní profil zadavatele

×

Zpět

Copyright © 2020 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ AKCE; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH AKCÍ
ikona šipka