certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Město Broumov

Základní informace o veřejné zakázce

Informace o zadavateli

Název: AGENTURA KDV CZECH v.o.s.
Adresa: Ibsenova 178/22
772 00 Olomouc
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×

Zadavatel zakázky:
AGENTURA KDV CZECH v.o.s.
Michal Brulík
728131105
brulik@kdv.cz

Kontaktní osoba:
Město Broumov
Kamil Slezák
491504111
podatelna@broumov-mesto.cz

Stav zakázky

Hodnocení nabídek

Byl ukončen příjem nabídek. Nyní probíhá hodnocení nabídek.

Informace o zakázce

ID zakázky v systému: 0442353513
Název zakázky: Dodávka zemního plynu pro město Broumov a jeho organizace
Postup zadání zakázky: Zadávací řízení
Typ podle předpokládané hodnoty: neuveden
Druh: Dodávky
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 260 000 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritérium: Nejnižší cena
Termín zahájení příjmu nabídek: 23. 8. 2012 v 15:10
Termín ukončení příjmu nabídek: 27. 8. 2012 v 12:00
Termín otevírání obálek: 23. 8. 2012 v 10:15

Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele ,s převzetím závazku zadavatele odebrat zemní plyn z plynárenské distribuční soustavy, včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č.458/2000Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele ,s převzetím závazku zadavatele odebrat zemní plyn z plynárenské distribuční soustavy, včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č.458/2000Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetickýzákon), veznění pozdějších předpisů a ve smyslu vyhlášek Energetického regulačního úřadu v platném znění. Zadavatel očekává spotřebu zemního plynu v jednotlivých odběrných místech dle přílohy zadávací dokumentace.


Zpět

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka