certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Město Broumov

Základní informace o veřejné zakázce

Informace o zadavateli

Název: RTS, a.s.
Adresa: Lazaretní 4038/13
615 00 Brno
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×

Zadavatel zakázky:
RTS, a.s.
Marek Slabý
+420545120262
marek.slaby@rts.cz

Zástupce zadavatele zakázky:
RTS, a.s.
Marek Slabý
+420605203854
marek.slaby@rts.cz

Stav zakázky

Ukončen příjem nabídek

Byl ukončen příjem nabídek. Nyní probíhá hodnocení nabídek.

Informace o zakázce

ID zakázky v systému: 3479956369
Název zakázky: Rekonstrukce ZŠ Masarykova, Broumov – Výměna střešní krytiny
Postup zadání zakázky: Zadávací řízení
Typ podle předpokládané hodnoty: PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA dle § 26 zákona č. 134/2016 Sb.
Hlavní předmět VZ: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Předpokládaná hodnota zakázky: 3 479 054 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritérium: Nejnižší cena
URL adresa profilu zadavatele: https://www.kdv.cz/broumov-mesto/profil.php?ic=00272523&strana=1
Evidenční číslo profilu zadavatele ve VVZ: 219211
Termín zahájení příjmu nabídek: 23. 8. 2021 v 12:15
Termín ukončení příjmu nabídek: 14. 9. 2021 v 10:00
Termín otevírání nabídek: 14. 9. 2021 v 10:00

Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících zejména ve výměně střešní krytiny na objektu Staré budovy ZŠ Masarykova, Broumov. Podkladem pro vypracování nabídky je soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, projektová dokumentace a další dokumenty, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících zejména ve výměně střešní krytiny na objektu Staré budovy ZŠ Masarykova, Broumov. Podkladem pro vypracování nabídky je soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, projektová dokumentace a další dokumenty, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Zpět

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka