certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Město Broumov

Základní informace o veřejné zakázce

Informace o zadavateli

Název: KDV - PODPORA
Adresa: Ibsenova 178/22
772 00 Olomouc
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×

Zadavatel zakázky:
KDV - PODPORA
Veronika Karchňáková
600600600
karchnakova@kdv.cz

Stav zakázky

Hodnocení nabídek

Byl ukončen příjem nabídek. Nyní probíhá hodnocení nabídek.

Informace o zakázce

ID zakázky v systému: 0205097214
Název zakázky: Dodávka zemního plynu pro Město Broumov a jeho organizace
Postup zadání zakázky: Zadávací řízení s hodnocením v elektronické aukci
Typ podle předpokládané hodnoty: neuveden
Druh: Dodávky
Základní hodnotící kritérium: Nejnižší cena
Termín zahájení příjmu nabídek: 11. 11. 2013 v 9:30
Termín ukončení příjmu nabídek: 25. 11. 2013 v 10:00
Termín otevírání obálek: 25. 11. 2013 v 10:00

Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele, s převzetím závazku zadavatele odebrat zemní plyn z plynárenské distribuční soustavy, včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele, s převzetím závazku zadavatele odebrat zemní plyn z plynárenské distribuční soustavy, včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu vyhlášek Energetického regulačního úřadu v platném znění. Zadavatel očekává spotřebu zemního plynu v jednotlivých odběrných místech dle přílohy zadávací dokumentace.


Zpět

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka