certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Město Broumov

Základní informace o veřejné zakázce

Informace o zadavateli

Název: Město Broumov
Adresa: Třída Masarykova 239
550 01 Broumov
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×

Zadavatel zakázky:
Město Broumov
Ondřej Marek
+420737796750
marek@broumov-mesto.cz

Zástupce zadavatele zakázky:
Město Broumov
Petr Kuchta
603817912
kuchta@broumov-mesto.cz

Kontaktní osoba:
DABONA s.r.o.
Veronika Kloudová
+420737621852
veronika.kloudova@dabona.eu

Stav zakázky

Ukončen příjem nabídek

Byl ukončen příjem nabídek. Nyní probíhá hodnocení nabídek.

Informace o zakázce

ID zakázky v systému: 2361294524
Název zakázky: Úspory energie v objektu Cihlářská 156, 157, Broumov
Postup zadání zakázky: Zadávací řízení
Typ podle předpokládané hodnoty: PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA dle § 26 zákona č. 134/2016 Sb.
Hlavní předmět VZ: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Předpokládaná hodnota zakázky: 7 353 635.92 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritérium: Nejnižší cena
URL adresa profilu zadavatele: https://www.kdv.cz/broumov-mesto/
Termín zahájení příjmu nabídek: 23. 10. 2023 v 13:30
Termín ukončení příjmu nabídek: 9. 11. 2023 v 10:00
Termín otevírání nabídek: 9. 11. 2023 v 10:00

Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu čp. 156 a 157 v Broumově, v ulici Cihlářská. Jižní objekt má tři nadzemní podlaží a je celý podsklepený, severní objekt má dvě nadzemní podlaží a je částečně podsklepen, spojovací objekt je jednopodlažní a částečně podsklepen. Stavební úpravy spočívají zejména v rekonstrukci zdrojů ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu čp. 156 a 157 v Broumově, v ulici Cihlářská. Jižní objekt má tři nadzemní podlaží a je celý podsklepený, severní objekt má dvě nadzemní podlaží a je částečně podsklepen, spojovací objekt je jednopodlažní a částečně podsklepen. Stavební úpravy spočívají zejména v rekonstrukci zdrojů vytápění a doplnění vzduchotechniky, dále ve výměně výplní otvorů, osazení nových klempířských prvků na fasádě (parapety), osazení nových truhlářských parapetů v interiéru a opravy ostění. Novým zdrojem vytápění a ohřevu teplé vody bude kaskáda tepelných čerpadel vzduch/voda. Tepelná čerpadla budou zajišťovat také ohřev teplé vody pro kuchyň. Kaskáda tepelných čerpadel bude umístěna na východní straně objektu v prostoru před spojovacím krčkem. Součástí předmětu veřejné zakázky jsou i vedlejší rozpočtové náklady. Zadavatel současně neumožňuje dílčí plnění. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v: - projektové dokumentaci ve stupni pro provedení stavby (DPS) – viz. příloha č. 5 Výzvy; - soupisu prací, dodávek a služeb s adresným výkazem výměr (tvoří přílohu č. 6 Výzvy).

Zpět

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka