certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Informace o zadavateli

Název: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Adresa: Bělidla 986/4a
603 00 Brno
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×

Zadavatel zakázky:
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Michaela Čepová
606 073 541
cepova.m@czechglobe.cz

Stav zakázky

Hodnocení nabídek

Byl ukončen příjem nabídek. Nyní probíhá hodnocení nabídek.

Informace o zakázce

ID zakázky v systému: 0982193878
Název zakázky: Dodávka chladicího zařízení pro sušení vzorků plynů
Postup zadání zakázky: Zadávací řízení
Typ podle předpokládané hodnoty: neuveden
Druh: Dodávky
Předpokládaná hodnota zakázky: 810 000,000 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritérium: Nejnižší cena
Termín zahájení příjmu nabídek: 17.8.2012 v 14:00
Termín ukončení příjmu nabídek: 4.9.2012 v 12:00
Termín otevírání obálek: 4.9.2012 v 13:00

Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jedné malé chladničky, dvou chladicích termostatů a dvou peristaltických pump. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu. Podrobná specifikace technických parametrů je uvedena v zadávacích podmínkách.

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jedné malé chladničky, dvou chladicích termostatů a dvou peristaltických pump. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu. Podrobná specifikace technických parametrů je uvedena v zadávacích podmínkách.


Zpět

Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka