certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Informace o zadavateli

Název: Obec Bystřička
Adresa: Bystřička 82
756 Bystřička
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×

Zadavatel zakázky:
Obec Bystřička
Zbyněk Fojtíček
+420777604205
starosta@bystricka.cz

Zástupce zadavatele zakázky:
H & B REAL, a.s
Ing. Bohdan Mikušek
737 263 912
bohdan.mikusek@hbreal.cz

Kontaktní osoba:
H & B REAL, a.s.
Ing. Pavla Ejemová
-
jana.bajerova@hbreal.cz

Stav zakázky

Ukončen příjem nabídek

Byl ukončen příjem nabídek. Nyní probíhá hodnocení nabídek.

Informace o zakázce

ID zakázky v systému: 3773432653
Název zakázky: Stavební úpravy svážnice a propustku na potoce Bradný
Postup zadání zakázky: Zadávací řízení
Typ podle předpokládané hodnoty: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb.
(dle metodiky poskytovatele dotace...)

Podrobnější popis metodiky poskytovatele dotace

×

Příručka pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020

Hlavní předmět VZ: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 970 000 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritérium: Nejnižší cena
URL adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-bystricka
Evidenční číslo profilu zadavatele ve VVZ: 643416
Termín zahájení příjmu nabídek: 1. 6. 2017 v 9:30
Termín ukončení příjmu nabídek: 12. 6. 2017 v 12:00
Termín otevírání nabídek: 12. 6. 2017 v 12:00

Předmět zakázky

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy svážnice a propustku na potoce Bradný, v k.ú. 786969 Bystřička. Stávající svážnice bude v délce 140 m rekonstruována na lesní cestu 2L 4/20 s krytem zpevněným penetračním makadamem s dvojnásobným nátěrem a posypem štěrkem. Stávající propustek z trub DN 1000 bude odstraněn včetně zbytku násypu a bude nahrazen rámovým ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy svážnice a propustku na potoce Bradný, v k.ú. 786969 Bystřička. Stávající svážnice bude v délce 140 m rekonstruována na lesní cestu 2L 4/20 s krytem zpevněným penetračním makadamem s dvojnásobným nátěrem a posypem štěrkem. Stávající propustek z trub DN 1000 bude odstraněn včetně zbytku násypu a bude nahrazen rámovým propustkem o světlém průřezu 2,0 x 1,5 m. Rámové prefabrikáty budou zasypány odpadním kamenitým materiálem, vzdušné svahy budou obrovnány těžkým kamenným záhozem z lomového kamene. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

Zpět

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka