certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Informace o zadavateli

Název: H & B REAL, a.s.
Adresa: Smetanova 1484
755 01 Vsetín
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×

Zadavatel zakázky:
H & B REAL, a.s.
Ing. Kristýna Bogarová
+420571499125
kristyna.bogarova@hbreal.cz

Zástupce zadavatele zakázky:
H & B REAL, a.s
Ing. Lukáš Vachala
725 675 128
lukas.vachala@hbreal.cz

Stav zakázky

Ukončen příjem nabídek

Byl ukončen příjem nabídek. Nyní probíhá hodnocení nabídek.

Informace o zakázce

ID zakázky v systému: 6054852632
Název zakázky: Revitalizace skladovacího objektu společnosti PKKZ a.s.
Postup zadání zakázky: Zadávací řízení
Typ podle předpokládané hodnoty: PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA dle § 26 zákona č. 134/2016 Sb.
(dle metodiky poskytovatele dotace...)

Podrobnější popis metodiky poskytovatele dotace

×

Pravidla pro výběr dodavatelů a postup dle pravidel nebo zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, v aktuálně účinném znění, OP PIK. S ohledem na tuto metodiku je výběrové řízení definováno jako podlimitní zakázka na stavební práce, tj. nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Hlavní předmět VZ: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: neuveden
Předpokládaná hodnota zakázky: 8 250 000 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritérium: Ekonomická výhodnost nabídky
URL adresa profilu zadavatele: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=28765991
Termín zahájení příjmu nabídek: 16. 3. 2019 v 0:00
Termín ukončení příjmu nabídek: 17. 4. 2019 v 9:00
Termín otevírání nabídek: 17. 4. 2019 v 9:15

Předmět zakázky

Předmětem zakázky je rekonstrukce objektu bývalého zemědělské družstva na skladovací objekt, který bude sloužit pro uskladnění předvýrobních komponentů (polotovarů) a finálních výrobků. Rekonstrukce objektu zahrnuje zejména: - odstranění části objektu nacházející se na pozemcích jiného vlastníka, než je Zadavatel, - odstranění stávajícího opláštění ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem zakázky je rekonstrukce objektu bývalého zemědělské družstva na skladovací objekt, který bude sloužit pro uskladnění předvýrobních komponentů (polotovarů) a finálních výrobků. Rekonstrukce objektu zahrnuje zejména: - odstranění části objektu nacházející se na pozemcích jiného vlastníka, než je Zadavatel, - odstranění stávajícího opláštění objektu, - sanaci stávající ocelové konstrukce objektu (otryskání, pískování včetně provedení protipožárního nátěru), - vybudování nového obvodového i střešního opláštění s využitím sendvičových panelů, - instalaci nových výplní stavebních otvorů (plastová okna, vstupní vrata), - vybudování nové podlahy z drátkobetonu, - instalaci nové elektroinstalace a hromosvodu, - vybudování nové přípojky vody, - vybudování nového oplocení. Předmětem zakázky je dále vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby včetně geometrického zaměření, zřízení a odstranění staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostřední a další související činnosti. Podrobně je předmět zakázky (dále jen Dílo) definován v Příloze č. 4 – Obchodní podmínky pro zakáz-ku na stavební práce (dále jen Obchodní podmínky) a Přílohách č. 1 a 2 ZD-TČ.

Zpět

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka