certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Informace o zadavateli

Název: PKKZ a.s.
Adresa: Šárecká 1963/3
160 00 Praha 6 - Dejvice
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×

Zadavatel zakázky:
PKKZ a.s.
Ing. Zdeněk Kolísek
-
-

Zástupce zadavatele zakázky:
H & B REAL, a.s
Ing. Bohdan Mikušek
737 263 912
bohdan.mikusek@hbreal.cz

Kontaktní osoba:
H & B REAL, a.s.
Ing. Bohdan Mikušek
737263912
bohdan.mikusek@hbreal.cz

Stav zakázky

Ukončen příjem nabídek

Byl ukončen příjem nabídek. Nyní probíhá hodnocení nabídek.

Informace o zakázce

ID zakázky v systému: 4124263622
Název zakázky: Revitalizace skladovacího objektu společnosti PKKZ a.s. II
Postup zadání zakázky: Zadávací řízení
Typ podle předpokládané hodnoty: PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA dle § 26 zákona č. 134/2016 Sb.
(dle metodiky poskytovatele dotace...)

Podrobnější popis metodiky poskytovatele dotace

×

Dle Pravidel pro výběr dodavatele OP PIK.

Hlavní předmět VZ: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: neuveden
Předpokládaná hodnota zakázky: 8 250 000 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritérium: Ekonomická výhodnost nabídky
Termín zahájení příjmu nabídek: 19. 4. 2019 v 0:00
Termín ukončení příjmu nabídek: 20. 5. 2019 v 9:00
Termín otevírání nabídek: 20. 5. 2019 v 9:15

Předmět zakázky

Předmětem zakázky je rekonstrukce objektu bývalého zemědělské družstva na skladovací objekt, který bude sloužit pro uskladnění předvýrobních komponentů (polotovarů) a finálních výrobků. Rekonstrukce objektu zahrnuje zejména: odstranění části objektu nacházející se na pozemcích jiného vlastníka, než je Zadavatel, odstranění stávajícího opláštění objektu, ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem zakázky je rekonstrukce objektu bývalého zemědělské družstva na skladovací objekt, který bude sloužit pro uskladnění předvýrobních komponentů (polotovarů) a finálních výrobků. Rekonstrukce objektu zahrnuje zejména: odstranění části objektu nacházející se na pozemcích jiného vlastníka, než je Zadavatel, odstranění stávajícího opláštění objektu, sanaci stávající ocelové konstrukce objektu (otryskání, pískování včetně provedení protipožárního nátěru), vybudování nového obvodového i střešního opláštění s využitím sendvičových panelů, instalaci nových výplní stavebních otvorů (plastová okna, vstupní vrata), vybudování nové podlahy z drátkobetonu, instalaci nové elektroinstalace a hromosvodu, vybudování nové přípojky vody, vybudování nového oplocení. Předmětem zakázky je dále vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby včetně geometrického zaměření, zřízení a odstranění staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostřední a další související činnosti. Podrobně je předmět zakázky (dále jen Dílo) definován v Příloze č. 4 – Obchodní podmínky pro zakázku na stavební práce (dále jen Obchodní podmínky) a Přílohách č. 1 a 2 ZD-TČ.

Zpět

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka