certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Informace o zadavateli

Název: PROFILY, s.r.o.
Adresa: Čermenská 279
749 01 Vítkov
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×

Zadavatel zakázky:
PROFILY, s.r.o.
Ing. Martin Lövy
není
profily@profily.cz

Zástupce zadavatele zakázky:
H & B REAL, a.s
Ing. Kristýna Bogarová
725 675 655
kristyna.bogarova@hbreal.cz

Kontaktní osoba:
H & B REAL, a.s.
Ing. Pavla Ejemová
-
jana.bajerova@hbreal.cz

Stav zakázky

Hodnocení nabídek

Byl ukončen příjem nabídek. Nyní probíhá hodnocení nabídek.

Informace o zakázce

ID zakázky v systému: 7309395833
Název zakázky: Zakázka na dodávku drtiče granulátu na prach
Postup zadání zakázky: Zadávací řízení
Typ podle předpokládané hodnoty: ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU (mimo režim zákona č.137/2006 Sb.)
Druh: Dodávky
Předpokládaná hodnota zakázky: 900 000 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritérium: Nejnižší cena
Termín zahájení příjmu nabídek: 23. 6. 2015 v 0:00
Termín ukončení příjmu nabídek: 24. 7. 2015 v 9:00
Termín otevírání obálek: 24. 7. 2015 v 9:30

Předmět zakázky

Předmětem výběrového řízení je zakázka na dodávku drtiče granulátu na prach. Součástí předmětu zakázky (dále jen dodávka) je také doprava do místa plnění včetně vyložení (popř. její pojištění dle uvážení dodavatele – doporučeno), montáže, uvedení do provozu a odzkoušení, případné likvidace odpadů vzniklých při realizaci zakázky včetně jejich ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem výběrového řízení je zakázka na dodávku drtiče granulátu na prach. Součástí předmětu zakázky (dále jen dodávka) je také doprava do místa plnění včetně vyložení (popř. její pojištění dle uvážení dodavatele – doporučeno), montáže, uvedení do provozu a odzkoušení, případné likvidace odpadů vzniklých při realizaci zakázky včetně jejich uložení v souladu s právními předpisy České republiky. Součástí dodávky je také zaškolení obsluhy k provozu, čištění a seřizování zařízení. Součástí dodávky bude také technická a provozní dokumentace včetně návodu k obsluze. Dokumentace bude vypracována v českém jazyce, v jednom vyhotovení, v souladu s platnými předpisy EU. Zadavatel na své náklady a dle instrukcí dodavatele zajistí ustavení zařízení, připojení elektřiny a souvisejících médií (stlačený vzduch atd.). Součástí dodávky je i záruční servis dodávaného zařízení.


Zpět

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka