certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Informace o zadavateli

Název: Město Vsetín
Adresa: Svárov 1080
755 01 Vsetín
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×

Zadavatel zakázky:
Město Vsetín
Mgr. Jana Fúsiková

Zástupce zadavatele zakázky:
H & B REAL, a.s
Ing. Kristýna Bogarová
725 675 655
kristyna.bogarova@hbreal.cz

Kontaktní osoba:
H & B REAL, a.s.
Ing. Kristýna Bogarová
+420571499125
kristyna.bogarova@hbreal.cz

Stav zakázky

Hodnocení nabídek

Byl ukončen příjem nabídek. Nyní probíhá hodnocení nabídek.

Informace o zakázce

ID zakázky v systému: 7839603954
Název zakázky: Záměr pronájmu nebytových prostor v budově č.p. 362, e-aukce
Postup zadání zakázky: Zadávací řízení
Typ podle předpokládané hodnoty: ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU (mimo režim zákona č.137/2006 Sb.)
Základní hodnotící kritérium: Nejvyšší cena
Termín zahájení příjmu nabídek: 29. 6. 2016 v 11:45
Termín ukončení příjmu nabídek: 19. 7. 2016 v 12:00
Termín otevírání obálek: 19. 7. 2016 v 12:00

Předmět zakázky

Předmětem je záměr pronájmu nemovitého majetku v budově č.p. 362, budova občanské vybavenosti, která je součástí pozemku p.č. 2555, v k.ú. a obci Vsetín, na tomto pozemku se nacházející, zapsaná v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín na LV č. 10001. Tato budova č.p. 362 je ve vlastnictví Města Vsetín.

Předmět zakázky

×

Předmětem je záměr pronájmu nemovitého majetku v budově č.p. 362, budova občanské vybavenosti, která je součástí pozemku p.č. 2555, v k.ú. a obci Vsetín, na tomto pozemku se nacházející, zapsaná v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín na LV č. 10001. Tato budova č.p. 362 je ve vlastnictví Města Vsetín.


Zpět

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka