certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Informace o zadavateli

Název: KOVAR a.s.
Adresa: Leskovec 212
756 11 Valašská Polanka
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×

Zadavatel zakázky:
KOVAR a.s.
Ing. Petr Cedidla Petra Dřevojánková, DiS.
+420 571 425 501
petr.cedidla@kovar.eu

Zástupce zadavatele zakázky:
H & B REAL, a.s
Ing. Lukáš Vachala
725 675 128
lukas.vachala@hbreal.cz

Kontaktní osoba:
H & B REAL, a.s.
Ing. Kristýna Bogarová
+420571499125
kristyna.bogarova@hbreal.cz

Stav zakázky

Hodnocení nabídek

Byl ukončen příjem nabídek. Nyní probíhá hodnocení nabídek.

Informace o zakázce

ID zakázky v systému: 5701257158
Název zakázky: Zakázka na dodávku dvounosníkových mostových jeřábů III
Postup zadání zakázky: Zadávací řízení
Typ podle předpokládané hodnoty: NADLIMITNÍ ZAKÁZKA ( v režimu zákona č.137/2006 Sb.)
(dle metodiky poskytovatele dotace...)

Podrobnější popis metodiky poskytovatele dotace

×

Dle metodiky Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Druh: Dodávky
Předpokládaná hodnota zakázky: 5 000 000 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritérium: Ekonomická výhodnost nabídky
Termín zahájení příjmu nabídek: 25. 7. 2016 v 9:00
Termín ukončení příjmu nabídek: 15. 8. 2016 v 12:00
Termín otevírání obálek: 15. 8. 2016 v 12:00

Předmět zakázky

Předmětem výběrového řízení je zakázka na dodávku 2 ks dvounosníkových mostových jeřábů s příslušenstvím (včetně 2 párů jeřábových drah). Uvedené požadavky a technické parametry zakázky (specifikace dodávky) jsou závazné. Součástí předmětu zakázky (dále jen dodávka) je: a) doprava do místa plnění (popř. její pojištění dle uvážení dodavatele ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem výběrového řízení je zakázka na dodávku 2 ks dvounosníkových mostových jeřábů s příslušenstvím (včetně 2 párů jeřábových drah). Uvedené požadavky a technické parametry zakázky (specifikace dodávky) jsou závazné. Součástí předmětu zakázky (dále jen dodávka) je: a) doprava do místa plnění (popř. její pojištění dle uvážení dodavatele – doporučeno), montáž, přípojky silového napájení z halového elektro-rozvaděče, zajištění potřebných manipulačních prostředků pro uvedení do provozu, zaměření jeřábové dráhy, uvedení do provozu, odzkoušení včetně zkušebního provozu a případné likvidace odpadů vzniklých při realizaci zakázky včetně jejich uložení v souladu s právními předpisy České republiky; b) zaškolení obsluhy v nezbytně nutném rozsahu pro správný provoz, čištění, seřizování, údržbu dodávky, a to v českém jazyce; c) revize elektrického zařízení, protokol o montážní zkoušce zdvihacího zařízení, návod k obsluze a údržbě dodávaného zařízení, podrobná konstrukční dokumentace včetně elektroschémat zapojení, související dokumentace stanovená příslušným zákonem a příslušnými normami, veškerá dokumentace v českém jazyce v listinné podobě (tři tištěné vyhotovení) i elektronické podobě (text = .doc/.xls/.pdf.; výkresy = .dwg a .pdf); d) Prohlášení o vlastnostech CE prokazující splnění požadavků vyplývajících z platné legislativy; e) bezplatný záruční servis dodávaného zařízení. Podrobněji je předmět zakázky definován v Zadávací dokumentaci a Formuláři pro zpracování nabídky (dále jen ZaF).


Zpět

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka