certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Informace o zadavateli

Název: Střední škola Kostka s.r.o.
Adresa: Pod Pecníkem 1666
755 01 Vsetín
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×

Zadavatel zakázky:
Střední škola Kostka s.r.o.
PaedDr. Karel Kostka, MBA, Ph.D.
571 415 832
kostka.karel@kostka-skola.cz

Zástupce zadavatele zakázky:
H & B REAL, a.s
Ing. Pavla Ejemová
571499126
pavla.ejemova@hbreal.cz

Kontaktní osoba:
H & B REAL, a.s.
Ing. Pavla Ejemová
-
jana.bajerova@hbreal.cz

Stav zakázky

Hodnocení nabídek

Byl ukončen příjem nabídek. Nyní probíhá hodnocení nabídek.

Informace o zakázce

ID zakázky v systému: 9134978251
Název zakázky: Zvýšení kapacity a kvality vzdělávacích aktivit MŠ a SŠ Kostka
Postup zadání zakázky: Zadávací řízení s hodnocením v elektronické aukci
Typ podle předpokládané hodnoty: PODLIMITNÍ ZAKÁZKA ( v režimu zákona č.137/2006 Sb.)
Druh: Stavební práce
Předpokládaná hodnota zakázky: 50 000 000 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritérium: Nejnižší cena
Termín zahájení příjmu nabídek: 22. 7. 2016 v 9:00
Termín ukončení příjmu nabídek: 16. 8. 2016 v 9:00
Termín otevírání obálek: 16. 8. 2016 v 9:00
Termín zahájení elektronické aukce: 26. 8. 2016 v 9:00

Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové budovy SŠ a MŠ na pozemku parc. č. 6376/1 v katastrál-ním území a obci Vsetín, jejíž součástí je vybudování nových výukových prostor včetně přednáškového sálu, prostor pedagogů, haly pro pohybové aktivity, navýšení ubytovací kapacity stávajícího internátu, vybudování prostor nové kmenové třídy MŠ a nové ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové budovy SŠ a MŠ na pozemku parc. č. 6376/1 v katastrál-ním území a obci Vsetín, jejíž součástí je vybudování nových výukových prostor včetně přednáškového sálu, prostor pedagogů, haly pro pohybové aktivity, navýšení ubytovací kapacity stávajícího internátu, vybudování prostor nové kmenové třídy MŠ a nové pobytové zahrady MŠ nahrazující stávající zahradu, na jejímž pozemku bude nová budova SŠ a MŠ vybudována. Předmětem veřejné zakázky jsou dále stavební úpravy stávajícího objektu na pozemku parc. č. 6376/3 v katastrálním území a obci Vsetín zahrnující zejména rekonstrukci sociálních zařízení, vestavbu a ná-stavbu stávajícího schodiště. Předmět veřejné zakázky je členěn do devíti stavebních objektů: SO 01 Příprava území, SO 02 Stavební část, SO 03 Pěší lávka, SO 04 Zpevněné plochy, SO 05 Hřiště MŠ, SO 06 Venkovní osvětlení, SO 07 Sadové úpravy, SO 08 Kanalizace pro odvod odpadních vod + výústní objekt, SO 09 Přípojka plynu. Zadavatel upozorňuje, že součástí předmětu zakázky nejsou objekty SO 01.1 Přeložka sdělovacího vedení (CETIN) a SO 01.2 Přeložka distribučního zařízení (ČEZ). Předmětem veřejné zakázky je dále vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby včetně geometrického zaměření, zřízení a odstranění staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí a další související činnosti. Podrobně je předmět veřejné zakázky definován v Příloze č. 5 – Obchodní podmínky pro veřejnou zakázku na stavební práce (dále jen Obchodní podmínky).


Zpět

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka