certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Informace o zadavateli

Název: VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, příspěvková organizace
Adresa: Husova 1302/11
742 21 Kopřivnice
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×

Zadavatel zakázky:
VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, příspěvková organizace
Mgr. Jan Pavelka
-
-

Zástupce zadavatele zakázky:
H & B REAL, a.s
Ing. Jana Bajerová
725675108
jana.bajerova@hbreal.cz

Kontaktní osoba:
H & B port, s.r.o.
Ing. Jana Bajerová
+420571499126
jana.bajerova@hbreal.cz

Stav zakázky

Ukončen příjem nabídek

Byl ukončen příjem nabídek. Nyní probíhá hodnocení nabídek.

Informace o zakázce

ID zakázky v systému: 7094496069
Název zakázky: Dodávka ICT pro VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice v roce 2017
Postup zadání zakázky: Zadávací řízení
Typ podle předpokládané hodnoty: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb.
Hlavní předmět VZ: Dodávky
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
Předpokládaná hodnota zakázky: 713 000 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritérium: Nejnižší cena
Termín zahájení příjmu nabídek: 3. 7. 2017 v 9:00
Termín ukončení příjmu nabídek: 12. 7. 2017 v 13:00
Termín otevírání nabídek: 12. 7. 2017 v 13:00

Předmět zakázky

Předmětem zakázky je dodávka ICT a souvisejícího příslušenství (dále jen dodávka). Zadavatel připouští Dílčí plnění předmětu zakázky (dále jen Dílčí plnění). Jednotlivá Dílčí plnění jsou označena písmeny A a B. Specifikace Dílčích plnění je uvedena ve Výzvě k podání nabídky a prokázání splnění způsobilosti a kvalifikace (dále jen výzva). ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem zakázky je dodávka ICT a souvisejícího příslušenství (dále jen dodávka). Zadavatel připouští Dílčí plnění předmětu zakázky (dále jen Dílčí plnění). Jednotlivá Dílčí plnění jsou označena písmeny A a B. Specifikace Dílčích plnění je uvedena ve Výzvě k podání nabídky a prokázání splnění způsobilosti a kvalifikace (dále jen výzva). Dodavatel je oprávněn pro svou nabídku zvolit kterékoliv z Dílčích plnění popř. obě Dílčí plnění současně. Každé Dílčí plnění bude Zadavatelem hodnoceno samostatně.

Zpět

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka