certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Informace o zadavateli

Název: Obec Bystřička
Adresa: - 82
756 24 Bystřička
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×

Zadavatel zakázky:
Obec Bystřička
Zbyněk Fojtíček
-
-

Zástupce zadavatele zakázky:
H & B REAL, a.s
Ing. Kristýna Bogarová
725 675 655
kristyna.bogarova@hbreal.cz

Stav zakázky

Ukončen příjem nabídek

Byl ukončen příjem nabídek. Nyní probíhá hodnocení nabídek.

Informace o zakázce

ID zakázky v systému: 7853860924
Název zakázky: Dopravní terminál Bystřička
Postup zadání zakázky: Zadávací řízení
Typ podle předpokládané hodnoty: PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA dle § 26 zákona č. 134/2016 Sb.
Hlavní předmět VZ: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Předpokládaná hodnota zakázky: 23 283 000 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritérium: Ekonomická výhodnost nabídky
URL adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-bystricka
Evidenční číslo profilu zadavatele ve VVZ: 643416
Termín zahájení příjmu nabídek: 8. 5. 2019 v 0:00
Termín ukončení příjmu nabídek: 29. 5. 2019 v 15:00
Termín otevírání nabídek: 29. 5. 2019 v 15:15

Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výstavba dopravního terminálu v přednádražním prostoru nacházejícím se v bezprostřední blízkosti stávajícího nádraží ČD v obci Bystřička. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na následující stavební objekty: a) SO 001 Odstranění komunikace na silnici I/57 b) SO 101 Komunikace a zpevněné plochy c) SO 102 Parkoviště d) SO ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky je výstavba dopravního terminálu v přednádražním prostoru nacházejícím se v bezprostřední blízkosti stávajícího nádraží ČD v obci Bystřička. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na následující stavební objekty: a) SO 001 Odstranění komunikace na silnici I/57 b) SO 101 Komunikace a zpevněné plochy c) SO 102 Parkoviště d) SO 103 Chodníky e) SO 104 Úprava komunikace – přechod na silnici I/57 f) SO 301 Úprava dešťové kanalizace g) SO 302 Přeložka plynu h) SO 401 Veřejné osvětlení i) SO 701 Zastřešení nástupiště autobusů j) SO 702 Kolárna Další součásti předmětu veřejné zakázky: - Kamerový systém - Informační systém pro cestující - Mobiliář - Vytýčení stávajících sítí, geodetické zaměření stávajícího stavu i skutečného provedení, zřízení a odstranění staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostřední a další související činnosti - Dopravní značení Předmětem veřejné zakázky není realizace SO 402 Přeložka sdělovacího kabelu CETIN. Podrobně je předmět veřejné zakázky (dále jen Dílo) definován v Příloze č. 4 – Obchodní podmínky pro veřejnou zakázku na stavební práce (dále jen Obchodní podmínky).

Zpět

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka