certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Informace o zadavateli

Název: CBG AUTOMATION s.r.o.
Adresa: Železničního vojska 1367
757 01 Valašské Meziříčí
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×

Zadavatel zakázky:
CBG AUTOMATION s.r.o.
Miloš Skýpala
+420571160101
milos.skypala@cbgimpex.com

Zástupce zadavatele zakázky:
H & B REAL, a.s
Ing. Kristýna Bogarová
725 675 655
kristyna.bogarova@hbreal.cz

Stav zakázky

Ukončen příjem nabídek

Byl ukončen příjem nabídek. Nyní probíhá hodnocení nabídek.

Informace o zakázce

ID zakázky v systému: 5860688979
Název zakázky: Zakázka na dodávku 3D tiskáren, s možností dílčího plnění
Postup zadání zakázky: Zadávací řízení
Typ podle předpokládané hodnoty: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb.
(dle metodiky poskytovatele dotace...)

Podrobnější popis metodiky poskytovatele dotace

×

- zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon), - Výzva V programu Potenciál, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, v aktuálně účinném znění, - Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Obecná část, Díl I. Žádost o podporu, Hodnocení projektu, Realizace projektu, Monitoring, Indikátory, Díl II. Žádost o platbu, v aktuálně účinném znění, - Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – zvláštní část, program podpory Potenciál – Výzva V, v aktuálně účinném znění, - Pravidla pro výběr dodavatelů a postup dle pravidel nebo zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek, v aktuálně účinném znění, dále také PpVD, - Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele v aktuálně účinném znění.

Hlavní předmět VZ: Dodávky
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Předpokládaná hodnota zakázky: 728 000 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritérium: Nejnižší cena
URL adresa profilu zadavatele: https://www.kdv.cz/hbr/profil.php?ic=25839187
Termín zahájení příjmu nabídek: 29. 5. 2019 v 0:00
Termín ukončení příjmu nabídek: 13. 6. 2019 v 9:00
Termín otevírání nabídek: 13. 6. 2019 v 9:00

Předmět zakázky

Předmětem výběrového řízení je zakázka na dodávku 3 ks 3D tiskáren v rámci projektu „Rozšíření vývojové a inovační kapacity společnosti CBG AUTOMATION s.r.o.“. S ohledem na odlišné technické specifikace představuje dodávka každé z tiskáren samostatné dílčí plnění. Zadavatel připouští dílčí plnění předmětu zakázky (dále jen Dílčí plnění). ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem výběrového řízení je zakázka na dodávku 3 ks 3D tiskáren v rámci projektu „Rozšíření vývojové a inovační kapacity společnosti CBG AUTOMATION s.r.o.“. S ohledem na odlišné technické specifikace představuje dodávka každé z tiskáren samostatné dílčí plnění. Zadavatel připouští dílčí plnění předmětu zakázky (dále jen Dílčí plnění). Jednotlivá Dílčí plnění jsou označena písmeny A, B a C (obsah jednotlivých plnění viz níže). Dodavatel je pro svou nabídku oprávněn zvolit kterékoliv z Dílčích plnění, popř. všechna Dílčí plnění současně. Každé z Dílčích plnění bude Zadavatelem hodnoceno samostatně. Zadávací podmínky jsou shodné pro všechna Dílčí plnění, není-li uvedeno jinak. Součástí předmětu zakázky (dále jen dodávka) je: a) doprava do místa plnění (popř. její pojištění dle uvážení dodavatele – doporučeno), montáže, uvedení do provozu, odzkoušení a případné likvidace odpadů vzniklých při realizaci zakázky včetně jejich uložení v souladu s právními předpisy České republiky, b) ovládací software, c) technická dokumentace dodávaného zařízení v českém jazyce, d) zaškolení obsluhy v nezbytném rozsahu pro správnou obsluhu a údržbu zařízení v českém jazyce, e) záruční servis dodávaného zařízení. Zařízení musí splňovat požadavky všech platných norem, předpisů a nařízení pro takovéto zařízení (dle ČSN a EN), včetně bezpečnosti. Dodávka musí obsahovat Prohlášení o shodě. Zadavatel na své náklady a dle instrukcí dodavatele zajistí přívody el. energie. Předmět zakázky i jeho dílčí části musí být nové, resp. nebyly předmětem odpisu. Podrobně viz dokument Zadávací dokumentace a Formulář pro zpracování nabídky (ZaF).

Zpět

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka