certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Informace o zadavateli

Název: FORM s.r.o.
Adresa: Horní Lideč 293
756 12 Horní Lideč
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×

Zadavatel zakázky:
FORM s.r.o.
František Vaculčík
-
-

Zástupce zadavatele zakázky:
H & B REAL, a.s
Ing. Kristýna Bogarová
725 675 655
kristyna.bogarova@hbreal.cz

Kontaktní osoba:
H & B REAL, a.s.
Ing. Kristýna Ředinová
-
-

Stav zakázky

Ukončen příjem nabídek

Byl ukončen příjem nabídek. Nyní probíhá hodnocení nabídek.

Informace o zakázce

ID zakázky v systému: 3394635752
Název zakázky: Zakázka na dodávku 5osého CNC obráběcího centra
Postup zadání zakázky: Zadávací řízení
Typ podle předpokládané hodnoty: PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA dle § 26 zákona č. 134/2016 Sb.
(dle metodiky poskytovatele dotace...)

Podrobnější popis metodiky poskytovatele dotace

×

Pravidla pro výběr dodavatelů a postup dle pravidel nebo zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Hlavní předmět VZ: Dodávky
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
Předpokládaná hodnota zakázky: 4 800 000 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritérium: Ekonomická výhodnost nabídky
URL adresa profilu zadavatele: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=43874801
Termín zahájení příjmu nabídek: 14. 11. 2019 v 9:00
Termín ukončení příjmu nabídek: 2. 12. 2019 v 9:00
Termín otevírání nabídek: 2. 12. 2019 v 9:15

Předmět zakázky

Předmětem výběrového řízení je zakázka na dodávku 5osého CNC obráběcího centra v rámci projektu „Rozšíření vývojové a inovační kapacity společnosti FORM s.r.o.“. Součástí předmětu zakázky (dále jen dodávka) je: a) doprava do místa plnění (popř. její pojištění dle uvážení dodavatele – doporučeno), montáže, uvedení do provozu, odzkoušení a ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem výběrového řízení je zakázka na dodávku 5osého CNC obráběcího centra v rámci projektu „Rozšíření vývojové a inovační kapacity společnosti FORM s.r.o.“. Součástí předmětu zakázky (dále jen dodávka) je: a) doprava do místa plnění (popř. její pojištění dle uvážení dodavatele – doporučeno), montáže, uvedení do provozu, odzkoušení a případné likvidace odpadů vzniklých při realizaci zakázky včetně jejich uložení v souladu s právními předpisy České republiky, b) řídící software, c) technická a provozní dokumentace dodávaného zařízení včetně návodu k obsluze v českém jazyce, layout zařízení. d) zaškolení obsluhy v nezbytném rozsahu pro správnou obsluhu a údržbu zařízení v českém jazyce, e) záruční servis dodávaného zařízení. Dodávka musí splňovat požadavky všech platných norem, předpisů a nařízení pro takovéto zařízení (dle ČSN a EN), včetně bezpečnosti. Dodávka musí obsahovat Prohlášení o shodě. Zadavatel na své náklady a dle instrukcí dodavatele zajistí vyložení dodávky, její umístnění ve výrobním objektu a napojení na potřebná média (elektřina, odsávání, stlačený vzduch, kabel LAN aj.). Podrobně je předmět zakázky specifikován v Zadávací dokumentaci a Formuláři pro zpracování nabídky (ZaF).

Zpět

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz, 111
ikona šipka