certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Informace o zadavateli

Název: GALVAMET spol. s r.o.
Adresa: Jasenice 783
755 01 Vsetín
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×

Zadavatel zakázky:
GALVAMET spol. s r.o.
Aleš Šlechta
-
-

Zástupce zadavatele zakázky:
H & B REAL, a.s
Ing. Bohdan Mikušek
737 263 912
bohdan.mikusek@hbreal.cz

Kontaktní osoba:
H & B REAL, a.s.
Ing. Kristýna Ředinová
-
-

Stav zakázky

Ukončen příjem nabídek

Byl ukončen příjem nabídek. Nyní probíhá hodnocení nabídek.

Informace o zakázce

ID zakázky v systému: 6359005272
Název zakázky: Zakázka na dodávku vysokovakuové pece a vakuové popouštěcí pece včetně příslušenství
Postup zadání zakázky: Zadávací řízení
Typ podle předpokládané hodnoty: NADLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA dle § 25 zákona č. 134/2016 Sb.
(dle metodiky poskytovatele dotace...)

Podrobnější popis metodiky poskytovatele dotace

×

Dle pravidel Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Hlavní předmět VZ: Dodávky
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
Předpokládaná hodnota zakázky: 23 900 000 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritérium: Ekonomická výhodnost nabídky
Termín zahájení příjmu nabídek: 16. 10. 2020 v 9:00
Termín ukončení příjmu nabídek: 18. 11. 2020 v 9:00
Termín otevírání nabídek: 18. 11. 2020 v 9:15

Předmět zakázky

Předmětem výběrového řízení je zakázka na dodávku vysokovakuové pece a vakuové popouštěcí pece včetně příslušenství v rámci projektu „Energetické úspory společnosti GALVAMET spol. s r.o. II.“. Blíže je předmět zakázky specifikován v Zadávací dokumentaci a Formuláři pro zpracování nabídky (dále jen ZaF).

Předmět zakázky

×

Předmětem výběrového řízení je zakázka na dodávku vysokovakuové pece a vakuové popouštěcí pece včetně příslušenství v rámci projektu „Energetické úspory společnosti GALVAMET spol. s r.o. II.“. Blíže je předmět zakázky specifikován v Zadávací dokumentaci a Formuláři pro zpracování nabídky (dále jen ZaF).

Zpět

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz, 111
ikona šipka