certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Informace o zadavateli

Název: H & B REAL, a.s.
Adresa: Smetanova 1484
755 01 Vsetín
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×

Zadavatel zakázky:
H & B REAL, a.s.
Ing. Bohdan Mikušek
737263912
bohdan.mikusek@hbreal.cz

Zástupce zadavatele zakázky:
H & B REAL, a.s
Ing. Bohdan Mikušek
737 263 912
bohdan.mikusek@hbreal.cz

Kontaktní osoba:
JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o.
Ing. Tomáš Jelínek
-
-

Stav zakázky

Ukončen příjem nabídek

Byl ukončen příjem nabídek. Nyní probíhá hodnocení nabídek.

Informace o zakázce

ID zakázky v systému: 2270237253
Název zakázky: Zakázka na dodávku výrobních technologií s možností dílčího plnění II
Postup zadání zakázky: Zadávací řízení
Typ podle předpokládané hodnoty: PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA dle § 26 zákona č. 134/2016 Sb.
(dle metodiky poskytovatele dotace...)

Podrobnější popis metodiky poskytovatele dotace

×

Zakázka zadávaná dle pravidel OP PIK: - Pravidla pro výběr dodavatelů a postup dle pravidel nebo zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek, v aktuálně účinném znění, dále také PpVD, - Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele v aktuálně účinném znění.

Hlavní předmět VZ: Dodávky
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 500 000 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritérium: Ekonomická výhodnost nabídky
URL adresa profilu zadavatele: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/jelinek-vyroba-nabytku-s-r-o_6251/
Termín zahájení příjmu nabídek: 8. 7. 2021 v 0:00
Termín ukončení příjmu nabídek: 23. 7. 2021 v 15:00
Termín otevírání nabídek: 23. 7. 2021 v 15:15

Předmět zakázky

Předmětem výběrového řízení je dodávka výrobních technologií v rámci projektu „Energetické úspory společnosti JELÍNEK - výroba nábytku s.r.o.“. Zadavatel připouští Dílčí plnění předmětu zakázky (dále jen Dílčí plnění). Jednotlivá Dílčí plnění jsou označena písmeny A a C (specifikace jednotlivých Dílčích plnění viz níže). Dodavatel je pro ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem výběrového řízení je dodávka výrobních technologií v rámci projektu „Energetické úspory společnosti JELÍNEK - výroba nábytku s.r.o.“. Zadavatel připouští Dílčí plnění předmětu zakázky (dále jen Dílčí plnění). Jednotlivá Dílčí plnění jsou označena písmeny A a C (specifikace jednotlivých Dílčích plnění viz níže). Dodavatel je pro svou nabídku oprávněn zvolit kterékoliv z Dílčích plnění, popř. obě Dílčí plnění současně. Každé Dílčí plnění bude Zadavatelem hodnoceno samostatně. Zadávací podmínky jsou shodné pro obě Dílčí plnění, není-li uvedeno jinak. Předmětem Dílčího plnění A je dodávka jednokotoučové pily pro podélné rozmítání řeziva. Předmětem Dílčího plnění C je dodávka optimalizační krátící pily s tlačným podavačem. Podrobně viz Zadávací dokumentace a Formulář pro zpracování nabídky (ZaF). Poznámka: Dílčí plnění B bylo součástí předcházející zakázky ID 5781595329.

Zpět

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka