certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Informace o zadavateli

Název: VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice, příspěvková organizace
Adresa: Husova 1302
742 21 Kopřivnice
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×

Zadavatel zakázky:
VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice, příspěvková organizace
Ing. Jiří Pištecký
-
-

Zástupce zadavatele zakázky:
H & B REAL, a.s
Ing. Bohdan Mikušek
737 263 912
bohdan.mikusek@hbreal.cz

Kontaktní osoba:
H & B REAL, a.s.
Ing. Bohdan Mikušek
737263912
bohdan.mikusek@hbreal.cz

Stav zakázky

Hodnocení nabídek

Byl ukončen příjem nabídek. Nyní probíhá hodnocení nabídek.

Informace o zakázce

ID zakázky v systému: 8202466140
Název zakázky: Dodávka souboru obráběcích strojů
Postup zadání zakázky: Zadávací řízení
Typ podle předpokládané hodnoty: neuveden
Druh: Dodávky
Základní hodnotící kritérium: Ekonomická výhodnost nabídky
Termín zahájení příjmu nabídek: 19. 12. 2013 v 0:00
Termín ukončení příjmu nabídek: 20. 1. 2014 v 12:00
Termín otevírání obálek: 21. 1. 2014 v 16:00

Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka těchto obráběcích strojů:  univerzální frézka s digitálním zobrazením (1 ks),  univerzální soustruh s digitálním odměřováním (1 ks),  CNC frézka (2 ks),  CNC soustruh (2 ks),  bruska (1 ks). Technická specifikace jednotlivých zařízení je uvedena v Příloze č. 2 Zadávací a kvalifikační dokumentace (ZKD), ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky je dodávka těchto obráběcích strojů:  univerzální frézka s digitálním zobrazením (1 ks),  univerzální soustruh s digitálním odměřováním (1 ks),  CNC frézka (2 ks),  CNC soustruh (2 ks),  bruska (1 ks). Technická specifikace jednotlivých zařízení je uvedena v Příloze č. 2 Zadávací a kvalifikační dokumentace (ZKD), a to včetně souvisejí-cího příslušenství. Součástí předmětu veřejné zakázky je také: a) doprava do místa plnění dle čl. 5.2 ZKD, b) použití potřebné manipulační a zvedací techniky, c) zajištění a kontrola jakosti dodávky v souladu s technickými podmínkami a normami EN a ČSN, d) provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení dle příslušných právních předpisů a norem, prohlášení o shodě, vše v českém jazyce, a jejich pře-dání kupujícímu, e) uvedení do provozu, protokolární předvedení plně funkčního provozu všech zařízení dodávky a protokolární předání, f) zaškolení obsluhy v nezbytně nutném rozsahu pro správnou obsluhu a údržbu zařízení, g) předání záručního listu, revizní zprávy a dalších souvisejících dokumentů v českém jazyce, h) případná likvidace odpadů vzniklých při realizaci zakázky a jejich uložení v souladu s právními předpisy České republiky, i) zajištění bezplatného autorizovaného servisu po dobu záruční doby. Realizace veřejné zakázky je spolufinancována z Operačního programu Vzdělávání pro konkuren-ceschopnost, projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (zkrácený název NatTech MSK), číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0008 (dále jen Projekt).


Zpět

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka