certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Sdružení obcí Hornolidečska

Základní informace o veřejné zakázce

Informace o zadavateli

Název: Sdružení obcí Hornolidečska
Adresa: Horní Lideč 292
756 12 Horní Lideč
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×

Zadavatel zakázky:
Sdružení obcí Hornolidečska
Josef Daněk
724 179 047
info@hornolidecsko.cz

Zástupce zadavatele zakázky:
MCI SERVIS s.r.o.
Alexandra Plášková
604591708
alexandra.cerna@mciservis.eu

Stav zakázky

Ukončen příjem nabídek

Byl ukončen příjem nabídek. Nyní probíhá hodnocení nabídek.

Informace o zakázce

ID zakázky v systému: 9567558472
Název zakázky: Cyklostezky Bečva – Vlára – Váh na území obcí Hornolidečska II etapa - TDI
Postup zadání zakázky: Zadávací řízení
Typ podle předpokládané hodnoty: PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA dle § 26 zákona č. 134/2016 Sb.
Hlavní předmět VZ: Služby
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 200 000 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritérium: Ekonomická výhodnost nabídky
URL adresa profilu zadavatele: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=62334743
Termín zahájení příjmu nabídek: 12. 10. 2021 v 13:45
Termín ukončení příjmu nabídek: 1. 11. 2021 v 10:00
Termín otevírání nabídek: 1. 11. 2021 v 10:00

Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky je souhrn prací a činností spojených s řádným výkonem funkce technického dozoru investora (dále „TDI“) a funkce koordinátora BOZP při realizaci stavebních prací na vybudování II. etapy cyklostezky Bečva-Vlára-Váh na území obcí Hornolidečska ( Lužná, Lidečko, Horní Lideč, Valašské Příkazy) : spolupráce s projektantem a ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky je souhrn prací a činností spojených s řádným výkonem funkce technického dozoru investora (dále „TDI“) a funkce koordinátora BOZP při realizaci stavebních prací na vybudování II. etapy cyklostezky Bečva-Vlára-Váh na území obcí Hornolidečska ( Lužná, Lidečko, Horní Lideč, Valašské Příkazy) : spolupráce s projektantem a autorským dozorem, dozor nad prováděním stavby/staveb, účast zkouškách, na předání a převzetí díla nebo jeho části, činnosti po skončení realizace stavby/-eb, kontrola projektové dokumentace skutečného provedení stavby z hlediska zapracování vzniklých odchylek při realizaci stavby, výkon činnosti koordinátora bezpečnosti práce.

Zpět

Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka