certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Obec Hovězí

Základní informace o veřejné zakázce

Informace o zadavateli

Název: Obec Hovězí
Adresa: č.p. 2
756 01 Obec Hovězí
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×

Zadavatel zakázky:
Obec Hovězí
Antonín Koňařík
+042724179294
starosta@obec-hovezi.cz

Stav zakázky

Ukončen příjem nabídek

Byl ukončen příjem nabídek. Nyní probíhá hodnocení nabídek.

Informace o zakázce

ID zakázky v systému: 9711689809
Název zakázky: Protipovodňová opatření obce Hovězí
Postup zadání zakázky: Zadávací řízení
Typ podle předpokládané hodnoty: PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA dle § 26 zákona č. 134/2016 Sb.
Hlavní předmět VZ: Dodávky
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 730 503 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritérium: Nejnižší cena
URL adresa profilu zadavatele: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00303801
Evidenční číslo profilu zadavatele ve VVZ: 505879
Termín zahájení příjmu nabídek: 18. 11. 2022 v 11:30
Termín ukončení příjmu nabídek: 7. 12. 2022 v 10:00
Termín otevírání nabídek: 7. 12. 2022 v 10:15

Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování. Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany.

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování. Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany.

Zpět

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka