certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Město Luhačovice

Základní informace o veřejné zakázce

Informace o zadavateli

Název: Město Luhačovice
Adresa: nám. 28. října 543
763 26 Luhačovice
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×

Zadavatel zakázky:
Město Luhačovice
Ing. Magdalena Blahová
+420 577 197 468
blahova@mesto.luhacovice.cz

Zástupce zadavatele zakázky:
MCI SERVIS s.r.o.
Alexandra Plášková
604591708
alexandra.cerna@mciservis.eu

Stav zakázky

Ukončen příjem nabídek

Byl ukončen příjem nabídek. Nyní probíhá hodnocení nabídek.

Informace o zakázce

ID zakázky v systému: 8449447415
Název zakázky: Výměna zdroje tepla v budově Školní č.p. 811 Luhačovice
Postup zadání zakázky: Zadávací řízení
Typ podle předpokládané hodnoty: PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA dle § 26 zákona č. 134/2016 Sb.
(dle metodiky poskytovatele dotace...)

Podrobnější popis metodiky poskytovatele dotace

×

Operační program životní prostředí. Registrační číslo projektu : CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011804

Hlavní předmět VZ: Dodávky
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Předpokládaná hodnota zakázky: 3 674 000 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritérium: Nejnižší cena
URL adresa profilu zadavatele: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00284165
Termín zahájení příjmu nabídek: 26. 1. 2022 v 9:15
Termín ukončení příjmu nabídek: 16. 2. 2022 v 10:00
Termín otevírání nabídek: 16. 2. 2022 v 10:00

Předmět zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky na dodávky je výměna stávajícího zdroje tepla v objektu č.p. 811 v Luhačovicích. V současnosti je budova vytápěna plynovou kotelnou. Ta je dále rozdělena do jednotlivých otopných větví, které ale nejsou jednotlivě regulovatelné – dochází tak k nekomfortnímu užívání. Celá soustava je řízena pomocí nadřazené regulace, která ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem plnění veřejné zakázky na dodávky je výměna stávajícího zdroje tepla v objektu č.p. 811 v Luhačovicích. V současnosti je budova vytápěna plynovou kotelnou. Ta je dále rozdělena do jednotlivých otopných větví, které ale nejsou jednotlivě regulovatelné – dochází tak k nekomfortnímu užívání. Celá soustava je řízena pomocí nadřazené regulace, která je bez vzdáleného přístupu a neumožňuje tak pružnou regulaci dle aktuálních podmínek. Cílem bude zřízení nového zdroje tepla v podobě závěsného, kondenzačního kotle na zemní plyn. Součástí bude i zřízení nového systému řízení, regulace ústředního vytápění a odečtu spotřeby tepla (MaR) – samostatná část. Mimo jiné budou provedeny demontážní práce v rámci, kterých bude demontován stávající kotel a otopná soustava.

Zpět

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka