certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Město Luhačovice

Základní informace o veřejné zakázce

Informace o zadavateli

Název: Město Luhačovice
Adresa: nám. 28. října 543
763 26 Luhačovice
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×

Zadavatel zakázky:
Město Luhačovice
Ing. Magdalena Blahová
+420 577 197 468
blahova@mesto.luhacovice.cz

Zástupce zadavatele zakázky:
MCI SERVIS s.r.o.
Alexandra Plášková
604591708
alexandra.cerna@mciservis.eu

Stav zakázky

Ukončen příjem nabídek

Byl ukončen příjem nabídek. Nyní probíhá hodnocení nabídek.

Informace o zakázce

ID zakázky v systému: 7424466833
Název zakázky: Energetické úspory Elektra v Luhačovicích
Postup zadání zakázky: Zadávací řízení
Typ podle předpokládané hodnoty: PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA dle § 26 zákona č. 134/2016 Sb.
(dle metodiky poskytovatele dotace...)

Podrobnější popis metodiky poskytovatele dotace

×

Název programu 11531 - Operační program životní prostředí 2014-2020 Název projektu Energetické úspory MěDK Elektra v Luhačovicích Registrační číslo MS2014+ CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011802

Hlavní předmět VZ: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Předpokládaná hodnota zakázky: 7 178 000 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritérium: Nejnižší cena
URL adresa profilu zadavatele: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00284165
Termín zahájení příjmu nabídek: 23. 11. 2022 v 9:15
Termín ukončení příjmu nabídek: 21. 12. 2022 v 10:00
Termín otevírání nabídek: 21. 12. 2022 v 10:00

Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je zateplení a výměna výplní otvorů v 2.NP a nová střešní konstrukce na sekci „C“ na Městském domu kultury Elektra v Luhačovicích.

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je zateplení a výměna výplní otvorů v 2.NP a nová střešní konstrukce na sekci „C“ na Městském domu kultury Elektra v Luhačovicích.

Zpět

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka