0028417300284173Obec LukovP15V00000006Revitalizace veřejných ploch obce Lukov-chodníkVZ byla zadánaZakázka malého rozsahu