Město Kunovice00567892P20V00031/20Rekonstrukce části vyústění objektu ČS 08zakázka byla zadánazakázka malého rozsahu000https://www.kdv.cz/pza_stazeni_dokumentu_zakazky.php?id=4429&idsoub=16866&soubor=1584356591173.pdfSmlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)2020-03-16T12:15:001https://www.kdv.cz/pza_stazeni_dokumentu_zakazky.php?id=4429&idsoub=20719&soubor=16493310644440.pdfJiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)2022-04-07T13:45:0012020-03-16T12:15:00