71008110Základní škola Zlín, tř. Svobody 868, příspěvková organizaceP15V02015033Stavební úpravy školní kuchyně při ZŠ tř. Svobody 868, p.o.VZ byla zadánaZakázka malého rozsahu