certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Městys Protivanov
Adresa: Náměstí 32
798 48 Protivanov
IČ / IČO: 00288675
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00288675
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Městys Protivanov
Karel Trnečka
582399135
podatelna@protivanov.com

Kontaktní osoba k řízení / VZ

BM asistent s.r.o.
Iva Dokoupilová
724035099
sramkova@bmasistent.cz

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 8.9.2015 zadána vítěznému uchazeči.

Informace o veřejné zakázce

Název: Zateplení základní školy Protivanov
ID na profilu zadavatele: 20156502
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
CPV: 45454100-5
Předpokládaná hodnota: 7 300 000 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 5.6.2015 v 13:30:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 25.6.2015 v 15:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 8.9.2015

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací spočívajících v zateplení hlavní budovy školy a výměna oken. Součástí zakázky je i rekonstrukce vytápění budovy. Jedná se o stavební i technologickou část stavby provedenou dle projektové dokumentace zpracované firmou a firmou MIXMAX - ENERGETIKA, s.r.o., Štefánikova 56038a, 612 00 Brno, IČ: 26938332 (tepelný zdroj). Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro provedení stavby a výběr ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací spočívajících v zateplení hlavní budovy školy a výměna oken. Součástí zakázky je i rekonstrukce vytápění budovy. Jedná se o stavební i technologickou část stavby provedenou dle projektové dokumentace zpracované firmou a firmou MIXMAX - ENERGETIKA, s.r.o., Štefánikova 56038a, 612 00 Brno, IČ: 26938332 (tepelný zdroj). Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro provedení stavby a výběr zhotovitele.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Výzva.pdf Písemná výzva ve zjednodušeném podlimitním... 517.6 kB od data uveřejnění
bez omezení
Zadávací dokumentace.pdf Zadávací dokumentace 717.1 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 1- Krycí list.doc Zadávací dokumentace 622 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 2- Seznam subdodavatelů.doc Zadávací dokumentace 629 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 3 - Smlouva.docx Zadávací dokumentace 662.7 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 4 - Rekapitulace nabídkové ceny.doc Zadávací dokumentace 648.5 kB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha č. 6 - Čestné prohlášení dle § 68.doc Zadávací dokumentace 619.5 kB od data uveřejnění
bez omezení
PD+VV.ZIP Zadávací dokumentace 1.9 MB od data uveřejnění
bez omezení
EA_ZS_Protivanov.pdf Zadávací dokumentace 11.8 MB od data uveřejnění
bez omezení
Dodatečné informace - 19.6.2015.pdf Dodatečné informace 622.5 kB od 19.6.2015 v 8:45:00
bez omezení
Oprava písařské chyby - 19.6.2015.pdf Dodatečné informace 472.2 kB od 19.6.2015 v 12:00:00
bez omezení
Dodatečné informace - 19.6.2015.pdf Dodatečné informace 623.7 kB od 19.6.2015 v 14:15:00
bez omezení
Oprava písařské chyby - 19.6.2015.pdf Dodatečné informace 471.6 kB od 19.6.2015 v 14:15:00
bez omezení
Rozhodnutí - vyloučení N..pdf Rozhodnutí o vyloučení uchazeče 1005.7 kB od 7.7.2015 v 12:45:00
bez omezení
Rozhodnutí vyloučení M..pdf Rozhodnutí o vyloučení uchazeče 821.2 kB od 7.7.2015 v 12:45:00
bez omezení
Rozhodnutí výběr.pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 566.9 kB od 7.7.2015 v 12:45:00
bez omezení
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.pdf Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 1 MB od 12.8.2015 v 10:15:00
bez omezení
Písemná zpráva zadavatele-ZŠ Protivanov(2015-9-10)0001.PDF Písemná zpráva 924.5 kB od 11.9.2015 v 9:15:00
bez omezení
Smlouva o dílo.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 9.2 MB od 11.9.2015 v 9:15:00
bez omezení
Dodatek č. 1 k SOD 14-2015.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 460.1 kB od 10.11.2015 v 13:45:00
bez omezení
Dodatek č. 2 k SOD 14-2015.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 5 MB od 28.12.2015 v 11:30:00
bez omezení
Protokol zadavatele o výši skutečně uhrazené ceny.pdf Výše skutečně uhrazené ceny za plnění... 216.5 kB od 23.2.2016 v 13:30:00
bez omezení
Seznam subdodavatelů Stavkom.pdf Seznam subdodavatelů dodavatele veřejné... 343.1 kB od 23.2.2016 v 13:30:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Stažení zneplatněného dokumentu

×

Chystáte se stáhnout zadavatelem zneplatněný dokument.

Opravdu chcete stáhnout tento dokument?

Ano Ne

Seznam vybraných uchazečů / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název
41604041 STAVKOM, spol. s.r.o.

Seznam uchazečů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu uchazečů a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka