certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Tršice
Adresa: Tršice 50
783 57 Tršice
IČ / IČO: 00299588
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00299588
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Tršice
Leona Stejskalová
585957230
ou@trsice.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

BM asistent s.r.o.
Iva Dokoupilová
724035099
sramkova@bmasistent.cz

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 19.1.2015 zadána vítěznému uchazeči.

Informace o veřejné zakázce

Název: Revitalizace zámeckého areálu Tršice - změna povrchů
ID na profilu zadavatele: 20150205
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
CPV: 45233160-8
Předpokládaná hodnota: 900 000 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 5.2.2015 v 14:30:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: 7.1.2015 v 10:00
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 19.1.2015

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem zakázky je výstavba zpevněných ploch v rámci akce Revitalizace zámeckého parku Tršice. Součástí předmětu plnění jsou všechny pomocné práce nutné k výstavbě hotových povrchů u objektů SO 15 a SO 31 v rozsahu výkresové dokumentace a vzorových řezů a výkazu výměr.

Předmět zakázky

×

Předmětem zakázky je výstavba zpevněných ploch v rámci akce Revitalizace zámeckého parku Tršice. Součástí předmětu plnění jsou všechny pomocné práce nutné k výstavbě hotových povrchů u objektů SO 15 a SO 31 v rozsahu výkresové dokumentace a vzorových řezů a výkazu výměr.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Smlouva o dílo - MS - stavby s.r.o. a Obec Tršice.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 6.5 MB od data uveřejnění
bez omezení
Příloha ke smlouvě - Položkový rozpočet.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 1.3 MB od 6.2.2015 v 10:15:00
bez omezení
Oprava přílohy ke smlouvě.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 1 MB od 12.2.2015 v 14:00:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných uchazečů / dodavatelů VZ a informace o ceně

IČ / IČO Název
26798425 MS-stavby s.r.o.

Seznam uchazečů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu uchazečů a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2018 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK