certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: Obec Tršice
Adresa: Tršice 50
783 57 Tršice
IČ / IČO: 00299588
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00299588
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

Obec Tršice
Leona Stejskalová
585957230
ou@trsice.cz

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla zadána vítěznému uchazeči.

Informace o veřejné zakázce

Název: Obec Tršice - splašková kanalizace a ČOV
ID na profilu zadavatele: 201306191
Druh: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Užší řízení
CPV: 45232400-6
Předpokládaná hodnota: 0 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 19.6.2013 v 18:45:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: neuvedena
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení splaškové kanalizace a ČOV v obci Tršice a související činnosti.\r\nDélky stok:\r\nGravitační stoky DN 250, DN 300 - 5.570 m, Výtlaky DN 80 - 295 m,Výtlak \"V-2\" DN 63 - 70 m, \r\n318 kanalizačních odbočení DN 200, DN150 \r\nNa stokové síti jsou 3 čerpací stanice. ČOV je mechanicko-biologická pro max. 1.200 EO.

Předmět zakázky

×

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení splaškové kanalizace a ČOV v obci Tršice a související činnosti.\r\nDélky stok:\r\nGravitační stoky DN 250, DN 300 - 5.570 m, Výtlaky DN 80 - 295 m,Výtlak \"V-2\" DN 63 - 70 m, \r\n318 kanalizačních odbočení DN 200, DN150 \r\nNa stokové síti jsou 3 čerpací stanice. ČOV je mechanicko-biologická pro max. 1.200 EO.

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Smlouva o dílo_kanalizace Tršice.pdf Smlouva 798 kB od 19.6.2013 v 18:45:00
bez omezení
Harmonogram_kanalizace Tršice.pdf Smlouva 288.7 kB od 19.6.2013 v 18:45:00
bez omezení
Subdodavatelé_kanalizace Tršice.pdf Ostatní oznámení 296.9 kB od 19.6.2013 v 18:45:00
bez omezení
Dodatek ke smlouvě-Hochtief.pdf Smlouva uzavřená na veřejnou zakázku včetně... 3.7 MB od 26.2.2015 v 15:00:00
bez omezení

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných uchazečů / dodavatelů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu vybraných uchazečů / dodavatelů VZ a informací o ceně vloženy.

Seznam uchazečů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu uchazečů a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2018 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK