certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

OBEC Štítná nad Vláří-Popov

Základní informace o veřejné zakázce

Informace o zadavateli

Název: Obec Štítná nad Vláří-Popov
Adresa: Štítná nad Vláří 72
763 33 Štítná nad Vláří
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×

Zadavatel zakázky:
Obec Štítná nad Vláří-Popov
Ing.Karel Hozík
777225215
karel@hozik.eu

Stav zakázky

Ukončen příjem nabídek

Byl ukončen příjem nabídek. Nyní probíhá hodnocení nabídek.

Informace o zakázce

ID zakázky v systému: 9230239875
Název zakázky: Změna stavby před jejím dokončením: Změna v užívání a změna stavby Kulturního domu Štítná nad Vláří-Popov
Postup zadání zakázky: Zadávací řízení
Typ podle předpokládané hodnoty: PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA dle § 26 zákona č. 134/2016 Sb.
Hlavní předmět VZ: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Předpokládaná hodnota zakázky: 13 379 913.32 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritérium: Nejnižší cena
URL adresa profilu zadavatele: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00284556
Evidenční číslo profilu zadavatele ve VVZ: 242020
Termín zahájení příjmu nabídek: 24. 2. 2020 v 14:45
Termín ukončení příjmu nabídek: 20. 3. 2020 v 10:00
Termín otevírání nabídek: 20. 3. 2020 v 10:01

Předmět zakázky

Bude provedena úprava dispozice v 1.NP pro vytvoření kuchyně a zázemí-skladů. Přístup do nové kuchyně je přes nově vytvořený sklad do bufetu v předsálí kulturního domu. Kuchyně bude sloužit pro akce pořádané v kulturním domě, nejedná se o hostinskou činnost, kuchyně bude sloužit jen pro ohřev dovezeného jídla, popřípadě pro ohřev balených mrazených produktů. ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Bude provedena úprava dispozice v 1.NP pro vytvoření kuchyně a zázemí-skladů. Přístup do nové kuchyně je přes nově vytvořený sklad do bufetu v předsálí kulturního domu. Kuchyně bude sloužit pro akce pořádané v kulturním domě, nejedná se o hostinskou činnost, kuchyně bude sloužit jen pro ohřev dovezeného jídla, popřípadě pro ohřev balených mrazených produktů. Kuchyně navazuje na levé přísálí objektu. Na západní straně objektu bude odstraněn stávající přístřešek-zastřešení bočního vstupu, bude vytvořen nový přístřešek. Stávající vstup zůstane zachován, naváže na něho nově vstup z bočního přísálí. Na východní straně objektu bude provedeno zastřešení vstupu pro zásobování kuchyně kulturního domu. Na západní straně objektu bude odstraněn stávající přístřešek-zastřešení bočního vstupu, bude vytvořen nový přístřešek. Stávající vstup zůstane zachován, naváže na něho nově vstup z bočního přísálí. Na východní straně objektu bude provedeno zastřešení vstupu pro zásobování kuchyně kulturního domu. Celý objekt bude zateplený izolací v tl. 160 mm u obvodových konstrukcí, 280 a 320 mm stropní konstrukce a 380 mm střešní konstrukce. V obvodovém plášti objektu dojde k výměně části stávajících výplní za nové dřevěné z europrofilu a za nové plastové. Dále dojde k výměně stávajícího zdroje tepla za 2 nové plynové kondenzační kotle, každý o výkonu 44,7 kW plnící parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2018). Účinnost kotle min. 98 %.

Zpět

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka