certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Město Uherský Brod

Základní informace o veřejné zakázce

Základní informace o zadavateli

Název: OBEC ZAHNAŠOVICE
Adresa: Zahnašovice
769 01 Zahnašovice
IČ / IČO: 00287890
Adresa profilu: https://www.kdv.cz/
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×
Zadavatel

OBEC ZAHNAŠOVICE
724 187 092
starosta@zahnasovice.cz

Kontaktní osoba k řízení / VZ

OBEC ZAHNAŠOVICE
Drahomír JURA
737349834
starosta@zahnasovice.cz

Stav řízení / VZ

Veřejná zakázka byla zadána

Byl ukončen příjem nabídek. Zakázka byla dne 20.7.2017 zadána vítěznému účastníkovi.

Informace o veřejné zakázce

Název: Výsadba krajinné zeleně Zahnašovice - Doubravky
ID na profilu zadavatele: 00022017
Druh: Služby
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
(dle metodiky poskytovatele dotace...)

Podrobnější popis metodiky poskytovatele dotace

×

Pravidla pro příjemce a žadatele podpory OPŽP v období 2014 - 2020 (verze 10., účinná od 1.3.2017) a Pokynů pro zadavání veřejných zakázek v OPŽP 2014 - 2020 (verze 6., účinná od 1.5.2017) pro zakázky malého rozsahu (dle § 27 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "Zákon") mimo režim Zákona, v souladu s ustanovením § 31 Zákona

CPV: neuvedeno
Předpokládaná hodnota: 769 948 Kč bez DPH
Datum zahájení / uveřejnění: 4.8.2017 v 12:00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast: neuvedena
Strukturovaná data přílohy č. 8 vyhlášky č.168/2016 Sb. zobrazit data
Datum zadání zakázky: 20.7.2017

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Výsadba krajinné zeleně v rozsahu 238 stromů a 2304 keřů geograficky původních druhů včetně následné tříleté péče

Předmět zakázky

×

Výsadba krajinné zeleně v rozsahu 238 stromů a 2304 keřů geograficky původních druhů včetně následné tříleté péče

Dokumenty veřejné zakázky

Dokumenty k veřejné zakázce stáhnete kliknutím na název dokumentu.

Název dokumentu Typ dokumentu Velikost Uveřejnění dokumentu
Kopie smlouvy o dílo.pdf Dokument – jiný 3.9 MB od data uveřejnění
do 3.8.2027 v 4:00:00

Legenda barevného označení stavu dokumentu VZ

- platný dokument VZ
- neplatný dokument VZ

Seznam vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu vybraných účastníků / dodavatelů VZ a informací o ceně vloženy.

Seznam účastníků VZ a informace o ceně

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu účastníků a informací o ceně vloženy.

Seznam subdodavatelů VZ

K této zakázce nebyly údaje o Seznamu subdodavatelů vloženy.

Zpět na profil zadavatele

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka