certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Město Uherský Brod

Základní informace o veřejné zakázce

Informace o zadavateli

Název: město Uherský Brod
Adresa: Masarykovo nám. 100
688 01 Uherský Brod
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×

Zadavatel zakázky:
město Uherský Brod
Ing. Jan Hrdý
+420 572805203
jan.hrdy@ub.cz

Zástupce zadavatele zakázky:
MCI SERVIS s.r.o.
Alexandra Plášková
604591708
alexandra.cerna@mciservis.eu

Stav zakázky

Konec příjmu návrhů v soutěži o návrh

Informace o zakázce

ID zakázky v systému: 3929088185
Název zakázky: MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ V UHERSKÉM BRODĚ
Postup zadání zakázky: Zadávací řízení
Typ podle předpokládané hodnoty: NADLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA dle § 25 zákona č. 134/2016 Sb.
Hlavní předmět VZ: Služby
Druh zadávacího řízení: Otevřená soutěž o návrh
Předpokládaná hodnota zakázky: 10 000 000 Kč bez DPH
URL adresa profilu zadavatele: https://profily.proebiz.com/profile/00291463
Termín zahájení příjmu návrhů v soutěži o návrh: 28. 2. 2020 v 9:30
Termín ukončení příjmu návrhů v soutěži o návrh: 19. 8. 2020 v 10:00

Předmět zakázky

Předmětem soutěže je návrh architektonického řešení prostoru a zlepšení parametrů užitnosti a obytnosti Mariánského náměstí a jeho okolí v Uherském Brodě. Zadavatel hledá koncepci dopravy, městské zeleně, a městského mobiliáře s respektem k urbanistickému vývoji centra významného historického města a jeho pamětihodnostem. Cílem je zatraktivnit Mariánské ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem soutěže je návrh architektonického řešení prostoru a zlepšení parametrů užitnosti a obytnosti Mariánského náměstí a jeho okolí v Uherském Brodě. Zadavatel hledá koncepci dopravy, městské zeleně, a městského mobiliáře s respektem k urbanistickému vývoji centra významného historického města a jeho pamětihodnostem. Cílem je zatraktivnit Mariánské náměstí pro delší a častější pobyt obyvatel i návštěvníků. Klíčovým tématem je hledání nových možností, jak moderními způsoby vytvořit zázemí pro aktivity kulturní, obchodní, ale zejména společenské. Propojení aktivit a potkávání, sdílení veřejného prostoru se zohledněním principů udržitelného rozvoje. Soutěž zároveň prověří širší vazby v území a zapojení řešeného území do organizmu města.

Zpět

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka