certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Obec Věrovany - Bluefort

Základní informace o veřejné zakázce

Informace o zadavateli

Název: BlueFort s.r.o.
Adresa: Bubenská 421/3
170 00 Praha
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×

Zadavatel zakázky:
BlueFort s.r.o.
Petra Nigrinová
+420272660806
nigrinova@dlc.cz

Kontaktní osoba:
-----
Petra Nigrinová
+420 606 759 134
nigrinova@dlc.cz

Stav zakázky

Zrušena

Zakázka byla zrušena.

Informace o zakázce

ID zakázky v systému: 8977921870
Název zakázky: Domácí kompostování - obec Věrovany
Postup zadání zakázky: Zadávací řízení
Typ podle předpokládané hodnoty: PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA dle § 26 zákona č. 134/2016 Sb.
Hlavní předmět VZ: Dodávky
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 581 400 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritérium: Nejnižší cena
Termín zahájení příjmu nabídek: 20. 9. 2023 v 10:15
Termín ukončení příjmu nabídek: 10. 10. 2023 v 13:00
Termín otevírání nabídek: 10. 10. 2023 v 13:00

Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 50 ks kompostérů min. 2000l, 200 ks kompostérů min. 900 l, 1 ks štěpkovač a 530 ks nádob na BIO min. 240l. Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně specifikován v příloze č. 1 závazného návrhu smlouvy, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace.

Předmět zakázky

×

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 50 ks kompostérů min. 2000l, 200 ks kompostérů min. 900 l, 1 ks štěpkovač a 530 ks nádob na BIO min. 240l. Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně specifikován v příloze č. 1 závazného návrhu smlouvy, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace.

Zpět

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz, 111
ikona šipka