certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Základní informace o veřejné zakázce

Informace o zadavateli

Název: Kulturní Olomouc o.p.s.
Adresa: Kapucínská 6
772 00 Olomouc
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×

Zadavatel zakázky:
Kulturní Olomouc o.p.s.
kultolomouc1

info@kulturniolomouc.cz

Stav zakázky

Hodnocení nabídek

Byl ukončen příjem nabídek. Nyní probíhá hodnocení nabídek.

Informace o zakázce

ID zakázky v systému: 1124686367
Název zakázky: Vánoční trhy Olomouc 2012 - vánoční zboží, gastro
Postup zadání zakázky: Zadávací řízení
Typ podle předpokládané hodnoty: neuveden
Druh: Služby
Předpokládaná hodnota zakázky: 60 000,000 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritérium: Nejnižší cena
Termín zahájení příjmu nabídek: 12.9.2012 v 10:00
Termín ukončení příjmu nabídek: 27.9.2012 v 15:00
Termín otevírání obálek: 27.9.2012 v 15:00

Předmět zakázky

Záměrem výběrového řízení je vybrat nájemce prodejních stánků na vánočních trzích v Olomouci probíhajících od 22.11. do 23.12.2012 se sortimentem vánoční zboží, gastro. Nabídkové řízení bude probíhat v terminu od 12.9.2012 10:00 hodin do 27.9. 15:00 hodin. Bližší informace níže v odstavci "Lhůta pro podání nabídek". Předmětem nabídkového řízení ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Záměrem výběrového řízení je vybrat nájemce prodejních stánků na vánočních trzích v Olomouci probíhajících od 22.11. do 23.12.2012 se sortimentem vánoční zboží, gastro. Nabídkové řízení bude probíhat v terminu od 12.9.2012 10:00 hodin do 27.9. 15:00 hodin. Bližší informace níže v odstavci "Lhůta pro podání nabídek". Předmětem nabídkového řízení jsou stánky č. 2,5,12,24,43,60,87,88,89,92,93. Základní rozměr stánku je 4,4 x 2,8 m. Minimální nabídková cena za stánek činí: 60 000,-Kč. Veškeré náklady na zřízení prodejního místa, včetně nákladů na odběr elektrické energie jsou zahrnuty v ceně pronájmu. Bližší informace a grafické znázornění rozmístnění stánků naleznete v příloze č.1 (mapa.pdf) a na stránkách na profilu zadavatele https://www.kdv.cz/profil.php?ic=28596358


Zpět

Copyright © 2019 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka