certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

ALNIO Group s.r.o.

Základní informace o veřejné zakázce

Informace o zadavateli

Název: Město Vyškov
Adresa: Masarykovo náměstí 108/1
682 01 Vyškov
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×

Zadavatel zakázky:
Město Vyškov

605206643
dominika.kubesova@alnio.cz

Zástupce zadavatele zakázky:
ALNIO Group s.r.o.
Dominika Kubešová
+420605206643
dominika.kubesova@alnio.cz

Stav zakázky

Ukončen příjem nabídek

Byl ukončen příjem nabídek. Nyní probíhá hodnocení nabídek.

Informace o zakázce

ID zakázky v systému: 5807592836
Název zakázky: Zelený pás Letní pole
Postup zadání zakázky: Zadávací řízení
Typ podle předpokládané hodnoty: PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA dle § 26 zákona č. 134/2016 Sb.
Hlavní předmět VZ: Služby
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Předpokládaná hodnota zakázky: 3 290 000 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritérium: Nejnižší cena
URL adresa profilu zadavatele: https://zakazky.meuvyskov.cz/profile_display_2.html
Evidenční číslo profilu zadavatele ve VVZ: 223166
Termín zahájení příjmu nabídek: 23. 7. 2021 v 14:45
Termín ukončení příjmu nabídek: 11. 8. 2021 v 14:00
Termín otevírání nabídek: 11. 8. 2021 v 14:00

Předmět zakázky

Předmětem této veřejné zakázky na služby je výsadba krajinné zeleně s prvky protierozní ochrany (plošná výsadba stromů a keřů) v k.ú. Dědice u Vyškova. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je též provádění následné péče o výsadby v délce trvání 2 let, jakož i dodávky sadebního materiálu a pomocného materiálu potřebných k řádnému ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem této veřejné zakázky na služby je výsadba krajinné zeleně s prvky protierozní ochrany (plošná výsadba stromů a keřů) v k.ú. Dědice u Vyškova. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je též provádění následné péče o výsadby v délce trvání 2 let, jakož i dodávky sadebního materiálu a pomocného materiálu potřebných k řádnému provedení předmětu plnění. Sadební materiál bude dodán v souladu se standardy AOPK. Předmět a rozsah plnění této zakázky je samostatně specifikován v projektové dokumentaci, kterou vypracovala projekční společnost AGERIS s.r.o. v říjnu 2019 a která je přílohou zadávací dokumentace.

Zpět

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka