certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

ALNIO Group s.r.o.

Základní informace o veřejné zakázce

Informace o zadavateli

Název: Město Podivín
Adresa: Masarykovo nám. 192/2
691 45 Podivín
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×

Zadavatel zakázky:
Město Podivín

605206643
dominika.kubesova@alnio.cz

Zástupce zadavatele zakázky:
ALNIO Group s.r.o.
Dominika Kubešová
+420605206643
dominika.kubesova@alnio.cz

Stav zakázky

Ukončen příjem nabídek

Byl ukončen příjem nabídek. Nyní probíhá hodnocení nabídek.

Informace o zakázce

ID zakázky v systému: 9006425002
Název zakázky: Cyklostezka: Podivín - Kačenárna
Postup zadání zakázky: Zadávací řízení
Typ podle předpokládané hodnoty: PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA dle § 26 zákona č. 134/2016 Sb.
Hlavní předmět VZ: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Předpokládaná hodnota zakázky: 10 980 000 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritérium: Nejnižší cena
URL adresa profilu zadavatele: https://ezak.tendera.cz/profile_display_1242.html
Termín zahájení příjmu nabídek: 4. 3. 2022 v 11:00
Termín ukončení příjmu nabídek: 30. 3. 2022 v 10:00
Termín otevírání nabídek: 30. 3. 2022 v 10:00

Předmět zakázky

Zadavatel hodlá zadat výstavbu cesty, která bude částečně sloužit jako cyklostezka a částečně jako cyklotrasa. Trasa je rozdělena na čtyři úseky (stavební objekty) SO101 – SO104, kdy stavební objekty SO101 – SO103 jsou předmětem této veřejné zakázky a stavební objekt SO104 (cyklotrasa) bude zadavatelem z důvodu rozdílného financování zadán souběžně se ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Zadavatel hodlá zadat výstavbu cesty, která bude částečně sloužit jako cyklostezka a částečně jako cyklotrasa. Trasa je rozdělena na čtyři úseky (stavební objekty) SO101 – SO104, kdy stavební objekty SO101 – SO103 jsou předmětem této veřejné zakázky a stavební objekt SO104 (cyklotrasa) bude zadavatelem z důvodu rozdílného financování zadán souběžně se stavebními objekty SO101 - SO103 jako samostatné zadávací řízení. Stavební objekt SO104 disponuje vlastním stavebním povolením. Předmětem této veřejné zakázky je novostavba cesty o třech úsecích (stavební objekty). Jedná se o stavební objekty SO101 – SO103, které jsou rozděleny podle navržené technologie a podle majitelů dotčených pozemků. Všechny tři stavební objekty SO101 – SO103 jsou navrženy s asfaltovým krytem šířky 3,0 m s jednostranným příčným spádem 2 %. SO101 je řešen jako cyklotrasa a SO102 a SO103 jako cyklostezka (stezka pro chodce a cyklisty) určená výlučně pro provoz chodců, cyklistů a in-line bruslařů. U všech úseků bude provedena sanace podloží v tloušťce 0,5 m. Všechny úseky budou zasakovány do okolního terénu a budou doplněny o podélnou drenáž. Celková délka trasy je 1 335 m. Záměrem je vytvořit bezpečnější a zdravější alternativu pro dopravu obyvatel, návštěvníků i dojíždějících do zaměstnání, škol a za službami, a to ve všech dotčených obcích. Podrobné zadání je specifikováno v projektové dokumentaci (zpracovatel Ing. Vojtěch Holub, IČ: 03271064, zpracováno v září 2020), která je nedílnou přílohou zadávací dokumentace.

Zpět

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRO ZALOŽENÍ ZAKÁZKY; +420775404046 - PODPORA PROBÍHAJÍCÍCH ZAKÁZEK
ikona šipka