certifikovaný elektronický nástroj KDV

Logo systému

Město Broumov

Základní informace o veřejné zakázce

Informace o zadavateli

Název: Město Broumov
Adresa: Třída Masarykova 239
550 14 Broumov
Kontakt: zobrazit kontakt

Kontakty

×

Zadavatel zakázky:
Město Broumov
Josef Gorgan
491504237
gorgan@broumov-mesto.cz

Kontaktní osoba:
DABONA s.r.o.
Lenka Lukášová
+420494531538
verejnezakazky@dabona.eu

Stav zakázky

Ukončen příjem nabídek

Byl ukončen příjem nabídek. Nyní probíhá hodnocení nabídek.

Informace o zakázce

ID zakázky v systému: 6863771528
Název zakázky: Zástavba Spořilova, Broumov, k.ú. Broumov 612766
Postup zadání zakázky: Zadávací řízení
Typ podle předpokládané hodnoty: PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA dle § 26 zákona č. 134/2016 Sb.
Hlavní předmět VZ: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Předpokládaná hodnota zakázky: 16 394 365.9 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritérium: Nejnižší cena
URL adresa profilu zadavatele: https://www.kdv.cz/broumov-mesto/profil.php?ic=00272523
Termín zahájení příjmu nabídek: 9. 7. 2020 v 12:15
Termín ukončení příjmu nabídek: 27. 7. 2020 v 10:00
Termín otevírání nabídek: 27. 7. 2020 v 10:15

Předmět zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve vybudování dešťové a splaškové kanalizace a vodovodu v lokalitě Spořilov v Broumově, která je určena pro budoucí zástavbu rodinných domů. Předmět zakázky je rozdělen do dvou částí: Část I) Zástavba Spořilova, Broumov, k.ú. Broumov 612766 – Město Broumov: V rámci předmětu ... zobrazit více

Předmět zakázky

×

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve vybudování dešťové a splaškové kanalizace a vodovodu v lokalitě Spořilov v Broumově, která je určena pro budoucí zástavbu rodinných domů. Předmět zakázky je rozdělen do dvou částí: Část I) Zástavba Spořilova, Broumov, k.ú. Broumov 612766 – Město Broumov: V rámci předmětu plnění budou řešeny následující objekty: SO 03 dešťová kanalizace; 05 přeložka vodovodu; 06 vodovodní přípojky; 07 kanalizační přípojky, 08 vedlejší rozpočtové náklady související s danou částí zakázky. Předmět plnění pro část I) zakázky je blíže specifikován v projektové dokumentaci pro provádění stavby (viz příloha č. 5 ZD) a dále v soupisu prací, dodávek a služeb s adresným výkazem výměr (viz příloha č. 6a ZD). Část II) Zástavba Spořilova, Broumov, k.ú. Broumov 612766 - Vodovody a kanalizace Náchod,a.s.: V rámci předmětu plnění budou řešeny následující objekty: SO 02 splašková kanalizace; SO 04 vodovodní řad; 01 vedlejší rozpočtové náklady související s danou částí zakázky. Předmět plnění pro část II) zakázky je blíže specifikován v projektové dokumentaci pro provádění stavby (viz příloha č. 5 ZD) a dále v soupisu prací, dodávek a služeb s adresným výkazem výměr (viz příloha č. 6b této ZD).

Zpět

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@kdv.cz
ikona šipka